Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

9.3 Απόκτηση Ιδιοκτησίας από Αλλοδαπούς
ENGLISH

Παραχώρηση άδειας σε αλλοδαπούς για απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας
στην Κύπρο

Περιεχόμενα
1. Γενικά
2. Προϋποθέσεις
3. Πιστοποιητικά
4. Νομοθεσία
5. Επικοινωνία

Show details for 1. Γενικά1. Γενικά

Hide details for 2. Προϋποθέσεις2. Προϋποθέσεις
2. Προϋποθέσεις
Σε αλλοδαπό ή ζεύγος αλλοδαπών είναι δυνατό να παραχωρηθεί άδεια για απόκτηση:
1. Οικοπέδου ή γης που δεν έχει διαχωρισθεί σε οικόπεδα με έκταση μέχρι 4000 τ.μ, για την ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση.

Σε περίπτωση ζεύγους παραχωρείται μόνο μία άδεια ως ανωτέρω.

Ή

2. Μέχρι δύο μονάδων οι οποίες μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετική ανάπτυξη. Οι μονάδες αυτές μπορεί να αφορούν είτε δύο μονάδες κατοικίας είτε μία μονάδα κατοικίας και κατάστημα μέχρι 100τ.μ. είτε μια μονάδα κατοικίας και γραφείο με εμβαδόν μέχρι 250τ.μ.

Σε περίπτωση ζεύγους ο ανωτέρω περιορισμός ισχύει συνολικά για το ζεύγος.

Show details for 3. Πιστοποιητικά (Εάν δεν γίνεται ηλεκτρονικά)3. Πιστοποιητικά (Εάν δεν γίνεται ηλεκτρονικά)

Show details for 4. Νομοθεσία4. Νομοθεσία

Hide details for 5. Επικοινωνία5. Επικοινωνία
5. Επικοινωνία
Στοιχεία Επικοινωνίας, ή υποβολή αιτήματος.
Σούλλα χρυσοστόμου
Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας
Τηλ.:22 804182
Φαξ: 22 804374
Email: schrysostomou@papd.mof.gov.cy


Σχετικό Περιεχόμενο

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/0_109/full.html

https://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/news/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/Pages/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9A%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%91%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%97%CE%A4%CE%9F%CE%A5%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%20%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%94%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%A3.aspx

Information services survey

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα