Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

9.10 Construction Products
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Product Contact Point for Construction

Contents
1. Overview
2. Prerequisites
3. Certificates
4. Legal Reference
5. Assistance Services

Show details for 1. Overview1. Overview

Hide details for 2. Prerequisites2. Prerequisites
2. Prerequisites
Construction products which conform to a European Technical Assessment which has been issued for them or which are covered by harmonised European standards and the coexistence period of which with any corresponding national standards has ended, may be placed on the market only if they comply with the European Technical Assessment or with the harmonised European standards and have a CE marking and a declaration of performance.

Stakeholders can find answers to FAQs by clicking on the link below.

Link to FAQs:

http://www.moi.gov.cy/moi/moiup/moi.nsf/All/8397D1F484C8819BC225859E003FD980?OpenDocument

Show details for 3. Certificates3. Certificates

Show details for 4. Legal Reference4. Legal Reference

Show details for 5. Assistance Services5. Assistance Services

Below are a number of related links to information on construction products, the European Commission website, the European Organisation for Technical Assessment (EOTA) and the Cyprus Organisation for Standardisation.

Link to related links:

http://www.moi.gov.cy/moi/moiup/moi.nsf/All/91F424DCEE80421AC225859E003DD06E?OpenDocument
Information services survey Contact Assistance Services Report an Obstacle

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα