Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

9.10 Construction Products
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Product Contact Point for Construction

Contents
1. Overview
2. Prerequisites
3. Certificates
4. Legal Reference
5. Assistance Services

Show details for 1. Overview1. Overview

Show details for 2. Prerequisites2. Prerequisites

Show details for 3. Certificates3. Certificates

Show details for 4. Legal Reference4. Legal Reference

Hide details for 5. Assistance Services5. Assistance Services
5. Assistance Services

The contact details for submitting a request are as follows:
Product Contact Point for Construction:

Construction Products Section
Ministry of the Interior

Tel.: 22 806400
Fax: 22 806401
Email: cp@moi.gov.cy

Below are a number of related links to information on construction products, the European Commission website, the European Organisation for Technical Assessment (EOTA) and the Cyprus Organisation for Standardisation.

Link to related links:

http://www.moi.gov.cy/moi/moiup/moi.nsf/All/91F424DCEE80421AC225859E003DD06E?OpenDocument
Information services survey Contact Assistance Services Report an Obstacle

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα