Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

9.15 Περιπτώσεις Θανάτου
ENGLISH

Καταχώρηση , Έκδοση Πιστοποιητικού θανάτου και Επαναπατρισμός Σορού

Περιεχόμενα
1. Γενικά
2. Προϋποθέσεις
3. Πιστοποιητικά
4. Νομοθεσία
5. Επικοινωνία

Hide details for 1. Γενικά1. Γενικά
1. Γενικά
Ο Θάνατος οποιουδήποτε προσώπου που απεβίωσε στην Κύπρο καταχωρείται στα μητρώα του Ληξίαρχου της Επαρχίας όπου έλαβε χώρα ο θάνατος.
Με την καταχώρηση της Ληξιαρχικής Πράξης θανάτου εκδίδεται αυθημερόν Πιστοποιητικό Θανάτου.
Τα πιστοποιητικά θανάτου εκδίδονται από όλες τις Επαρχιακές Διοικήσεις, ανεξάρτητα από την Επαρχία στην οποία έχει επισυμβεί ο θάνατος αφού συμπληρωθεί το απαραίτητο έντυπο θανάτου και προσκομιστεί πρωτότυπο ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου.

Το καταβαλλόμενο τέλος για κάθε πιστοποιητικό ανέρχεται στα €5.

Για τις περιπτώσεις εγγραφών θανάτων μετά την εκπνοή της περιόδου τους ενός έτους, όπως αυτό καθορίζεται από τον νόμο, το καταβαλλόμενο τέλος ανέρχεται στα €30.

Show details for 2. Προϋποθέσεις2. Προϋποθέσεις

Show details for 3. Πιστοποιητικά3. Πιστοποιητικά

Show details for 4. Νομοθεσία4. Νομοθεσία

Show details for 5. Επικοινωνία5. Επικοινωνία

Σχετικό Περιεχόμενο

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2002_1_141/full.html


Information services survey

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα