Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

9.15 Περιπτώσεις Θανάτου
ENGLISH

Καταχώρηση , Έκδοση Πιστοποιητικού θανάτου και Επαναπατρισμός Σορού

Περιεχόμενα
1. Γενικά
2. Προϋποθέσεις
3. Πιστοποιητικά
4. Νομοθεσία
5. Επικοινωνία

Show details for 1. Γενικά1. Γενικά

Show details for 2. Προϋποθέσεις2. Προϋποθέσεις

Show details for 3. Πιστοποιητικά3. Πιστοποιητικά

Hide details for 4. Νομοθεσία4. Νομοθεσία
4. Νομοθεσία
Ο περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμος του 2002 (141(I)/2002)

Show details for 5. Επικοινωνία5. Επικοινωνία

Σχετικό Περιεχόμενο

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2002_1_141/full.html


Information services survey

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα