Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

9.17 Πολιτογράφηση
ENGLISH

Αίτηση για απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας με πολιτογράφηση

Περιεχόμενα
1. Γενικά
2. Προϋποθέσεις
3. Πιστοποιητικά
4. Νομοθεσία
5. Επικοινωνία

Hide details for 1. Γενικά1. Γενικά
1. Γενικά
Πολιτογράφηση είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας υπήκοος άλλου κράτους που δεν έχει κυπριακή καταγωγή, μπορεί να αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα.

Show details for 2. Προϋποθέσεις2. Προϋποθέσεις

Show details for 3. Πιστοποιητικά (Εάν δεν γίνεται ηλεκτρονικά)3. Πιστοποιητικά (Εάν δεν γίνεται ηλεκτρονικά)

Show details for 4. Νομοθεσία4. Νομοθεσία

Show details for 5. Επικοινωνία5. Επικοινωνία

Σχετικό Περιεχόμενο

http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/duetoyears_el/duetoyears_el?OpenDocument

http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/duetoyears_en/duetoyears_en?OpenDocument


Information services survey

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα