Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

9.17 Πολιτογράφηση
ENGLISH

Αίτηση για απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας με πολιτογράφηση

Περιεχόμενα
1. Γενικά
2. Προϋποθέσεις
3. Πιστοποιητικά
4. Νομοθεσία
5. Επικοινωνία

Show details for 1. Γενικά1. Γενικά

Hide details for 2. Προϋποθέσεις2. Προϋποθέσεις
2. Προϋποθέσεις
Οι αιτούντες πρέπει να είναι ενήλικα πρόσωπα, πλήρους ικανότητας και να διαμένουν νόμιμα στη Δημοκρατία. Ανάλογα με την κατηγορία παραμονής των αιτούντων απαιτούνται 5 ή 7 έτη νόμιμης διαμονής στη Δημοκρατία εκ των οποίων το τελευταίο θα πρέπει να διαμένουν για όλο το χρονικό διάστημα στη Δημοκρατία.
Συγκεκριμένα φοιτητές, επισκέπτες, αυτοεργοδοτούμενοι, αθλητές ,προπονητές, τεχνικοί αθλημάτων, οικιακοί βοηθοί, νοσοκόμοι, εργαζόμενοι σε Κύπριους ή ξένους εργοδότες ή υπεράκτιες εταιρείες που διαμένουν στη Δημοκρατία αποκλειστικά με σκοπό την εργασία, όπως επίσης οι σύζυγοι και τα εξαρτώμενα τους πρόσωπα απαιτείται να έχουν 7 χρόνια διαμονής στη Δημοκρατία, ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες απαιτείται να έχουν πέντε.
Οι αιτούντες πρέπει να είναι πρόσωπα καλού χαρακτήρα και να έχουν πρόθεση να παραμείνουν στην Δημοκρατία σε περίπτωση χορήγησης πιστοποιητικού πολιτογράφησης.


Show details for 3. Πιστοποιητικά (Εάν δεν γίνεται ηλεκτρονικά)3. Πιστοποιητικά (Εάν δεν γίνεται ηλεκτρονικά)

Show details for 4. Νομοθεσία4. Νομοθεσία

Show details for 5. Επικοινωνία5. Επικοινωνία

Σχετικό Περιεχόμενο

http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/duetoyears_el/duetoyears_el?OpenDocument

http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/duetoyears_en/duetoyears_en?OpenDocument


Information services survey

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα