Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

9.17 Πολιτογράφηση
ENGLISH

Αίτηση για απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας με πολιτογράφηση

Περιεχόμενα
1. Γενικά
2. Προϋποθέσεις
3. Πιστοποιητικά
4. Νομοθεσία
5. Επικοινωνία

Show details for 1. Γενικά1. Γενικά

Show details for 2. Προϋποθέσεις2. Προϋποθέσεις

Show details for 3. Πιστοποιητικά (Εάν δεν γίνεται ηλεκτρονικά)3. Πιστοποιητικά (Εάν δεν γίνεται ηλεκτρονικά)

Hide details for 4. Νομοθεσία4. Νομοθεσία
4. Νομοθεσία
Ο Περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμος 141(Ι)/2002,άρθρα 111 και Τρίτος Πίνακας του άρθρου 111

Show details for 5. Επικοινωνία5. Επικοινωνία

Σχετικό Περιεχόμενο

http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/duetoyears_el/duetoyears_el?OpenDocument

http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/duetoyears_en/duetoyears_en?OpenDocument


Information services survey

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα