Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

9.17 Πολιτογράφηση
ENGLISH

Αίτηση για απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας με πολιτογράφηση

Περιεχόμενα
1. Γενικά
2. Προϋποθέσεις
3. Πιστοποιητικά
4. Νομοθεσία
5. Επικοινωνία

Show details for 1. Γενικά1. Γενικά

Show details for 2. Προϋποθέσεις2. Προϋποθέσεις

Show details for 3. Πιστοποιητικά (Εάν δεν γίνεται ηλεκτρονικά)3. Πιστοποιητικά (Εάν δεν γίνεται ηλεκτρονικά)

Show details for 4. Νομοθεσία4. Νομοθεσία

Hide details for 5. Επικοινωνία5. Επικοινωνία
5. Επικοινωνία
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, Τ.Θ 25196,1307,Λευκωσία
Τηλ.: 22804467,22804423,22804479

Σχετικό Περιεχόμενο

http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/duetoyears_el/duetoyears_el?OpenDocument

http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/duetoyears_en/duetoyears_en?OpenDocument


Information services survey

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα