Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

9.1 Αλλαγή Φύλου σε Ταξιδιωτικά Έγγραφα
ENGLISH

Διαδικασία τροποποίησης στοιχείων σε ταξιδιωτικά έγγραφα

Περιεχόμενα
1. Γενικά
2. Έντυπα
3. Στοιχεία επικοινωνίας


Hide details for 1. Γενικά1. Γενικά
1. Γενικά
1. Η αίτηση υποβάλλεται στον οικείο Ληξίαρχο. Σε περίπτωση που το πρόσωπο γεννήθηκε εκτός Κύπρου και κατέχει ήδη Προξενικό Πιστοποιητικό Γέννησης, η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται στο Διευθυντή του ΤΑΠΜ.
2. Η διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου γίνεται μετά από γραπτή αίτηση του προσώπου υπό μορφή επιστολής /βιογραφικού σημειώματος και ένορκη δήλωση στον Πρωτοκολλητή. Οι αιτητές μπορούν προαιρετικά και μόνο εάν το επιθυμούν να επισυνάψουν οποιοδήποτε ιατρικό πιστοποιητικό, όπως για παράδειγμα ορμονοθεραπεία, στην περίπτωση που το θεωρούν οι ίδιοι ως ενισχυτικό έγγραφο για την εξέταση της αίτησης.
3. Οποιοδήποτε πρόσωπο άνω των 18, μπορεί να υποβάλει αίτηση για αλλαγή ονόματος και φύλου.
4. Η διόρθωση καταχωρισμένου φύλου, δεν θα γίνεται για περισσότερες από 2 φορές.
5. Η εξέταση της αίτησης για τροποποίηση στοιχείων θα πρέπει να εξετάζεται από το Ληξίαρχο εντός 30 ημερών, εφόσον αφορά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και επηρεάζει το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή.
6. Μετά από την Απόφαση του Ληξίαρχου για αλλαγή ονόματος και φύλου, Θα πρέπει να ακυρώνονται τα εν ισχύ επίσημα έγγραφα της Δημοκρατίας και να μεριμνά το πρόσωπο άμεσα για την υποβολή αίτησης για έκδοση νέων εγγράφων με τα διορθωμένα στοιχεία μετά την καταβολή των τελών όπως αναφέρονται στην κείμενη νομοθεσία.
7. Οι αιτήσεις για νέα έγγραφα να υποβάλλονται αφού εγκριθεί το αίτημα από το Ληξίαρχο και ΟΧΙ ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης αλλαγής στοιχείων.
8. Κατά την υποβολή των αιτήσεων για νέα έγγραφα, τα πρόσωπα θα πρέπει οπωσδήποτε να παρουσιάζουν τα παλαιά έγγραφα για ακύρωση.
9. Ο χειρισμός των σχετικών αιτημάτων θα πρέπει να γίνεται στα πλαίσια της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.Show details for 2. Έντυπα / πιστοποιητικά2. Έντυπα / πιστοποιητικά

Show details for 3. Στοιχεία επικοινωνίας3. Στοιχεία επικοινωνίας


Σχετικό Περιεχόμενο


migration@crmd.moi.gov.cy

Information services survey

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα