Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

9.1 Αλλαγή Φύλου σε Ταξιδιωτικά Έγγραφα




ENGLISH

Διαδικασία τροποποίησης στοιχείων σε ταξιδιωτικά έγγραφα

Περιεχόμενα
1. Γενικά
2. Έντυπα
3. Στοιχεία επικοινωνίας


Show details for 1. Γενικά1. Γενικά

Hide details for 2. Έντυπα / πιστοποιητικά2. Έντυπα / πιστοποιητικά
2. Έντυπα / πιστοποιητικά
Το αίτημα γίνεται με την μορφή επιστολής/βιογραφικού σημειώματος και ένορκη δήλωση στον Πρωτοκολλητή.

Show details for 3. Στοιχεία επικοινωνίας3. Στοιχεία επικοινωνίας


Σχετικό Περιεχόμενο


migration@crmd.moi.gov.cy





Information services survey





Πίσω στην προηγούμενη σελίδα