Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

2.2 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΣτΕ)


Το Συμβούλιο της Ευρώπης (www.coe.int) είναι διεθνής οργανισμός στον οποίο συμμετέχουν 47 κράτη της Ευρώπης. Συμμετέχουν επίσης 5 κράτη ως παρατηρητές του Συμβουλίου και 3 ως παρατηρητές της Συνέλευσης του. Ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου του 1949. Είναι ο παλαιότερος οργανισμός ο οποίος έχει ως σκοπό την ευρωπαϊκή ενοποίηση, με ιδιαίτερη έμφαση στα νομικά πρότυπα και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δημοκρατική ανάπτυξη και τη ρύθμιση των νομοθεσιών, καθώς και την πολιτισμική συνεργασία στην Ευρώπη. Δραστηριοποιείται στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης σε όλο της το εύρος.

Κύριος σκοπός του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι η θεμελίωση κοινών δημοκρατικών θεσμών και αξιών ανάμεσα στα 47 Ευρωπαϊκά Κράτη Μέλη του, βασισμένων στο γράμμα και το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών.


Η Κυπριακή Δημοκρατία (
www.cyprus.gov.cy) προσχώρησε στο Συμβούλιο της Ευρώπης στις 24/5/1961. Συμμετέχει σε όλα τα Σώματα του Συμβουλίου, περιλαμβανομένης της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης.

To Συμβούλιο της Ευρώπης αναγνώριζε πάντοτε την κρίσιμη σημασία της δημοκρατίας, τόσο σε τοπικό όσο και περιφερειακό επίπεδο. Αυτός ήταν και ο λόγος για τη δέσμευσή του να προωθήσει ένα μοντέλο Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θα συμβαδίζει με τις ανάγκες των πολιτών, οπουδήποτε και αν βρίσκονται αυτοί.


Υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης υπογράφτηκε η Ευρωπαϊκή Χάρτα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υπογράψει και επικυρώσει στις 18/3/1988, καθιστώντας την εσωτερικό δίκαιο αυξημένης ισχύος. Επικύρωσε επίσης το Πρόσθετο Πρωτόκολλο του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το Δικαίωμα Συμμετοχής στις Υποθέσεις Τοπικής Αρχής, στις 27/1/2012.
25/10/2012

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα