Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

12.2 Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας
Στόχος του Σχεδίου είναι η δραστηριοποίηση και αναβάθμιση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων στην εντός των τειχών Λευκωσία.

Το ύψος της συνεισφοράς θα είναι 60% της επιλέξιμης δαπάνης και θα καλύπτει οικοδομικές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικά, μελέτες και μέρος του εξοπλισμού, με ανώτατο όριο οικονομικής βοήθειας τα €80,000 ανά έργο.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις οι οποίες είναι, είτε ιδιοκτήτες ή και ενοικιαστές οικοδομών, με την υποχρέωση χρήσης των ανακαινισμένων υποστατικών τους για πέντε τουλάχιστο χρόνια.

Για τον Οδηγό του Σχεδίου και έντυπα υποβολής αίτησης πατήστε εδώ.

Αναφορικά με το «Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας» βλέπετε επίσης επιγραμματική πληροφόρηση από το αρχείο που επισυνάπτεται πιο κάτω.
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας.pdfΠίσω στην προηγούμενη σελίδα