Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

8.3 Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών
Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών

     Το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει το κοινό ότι η ημερομηνία έναρξης του Στεγαστικού Σχεδίου Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών ορίζεται η 1η Μαρτίου 2023.
     Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή οικονομικής ενίσχυσης για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση σε περιοχές που ισχύει το Σχέδιο. Το Σχέδιο καλύπτει συνολικά 277 κοινότητες/περιοχές που καθορίζονται ως ακριτικές, ορεινές και μειονεκτικές βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.
     Η ενίσχυση ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης για απόκτηση κατοικίας, με κατώτατο όριο συνολικής δαπάνης τις €20.000. Το ανώτατο όριο ενίσχυσης (50% συνολικής δαπάνης) εξαρτάται από την σύνθεση της οικογένειας καθώς και από την κοινότητα/περιοχή στην οποία αποκτάται η κατοικία, με μέγιστα ποσά τα ακόλουθα:
      • Μονήρες άτομο μέχρι €35.000
      • Ζεύγος μέχρι €45.000
      • Νεαρό Ζεύγος - να μην έχει κλείσει το 41ο έτος της ηλικίας του κανένα από τα δύο μέλη του ζεύγους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, μέχρι €60.000
      • Οικογένεια με τέκνα (περιλαμβανομένης μονογονεϊκής οικογένειας) μέχρι €50.000
      • Νεαρή οικογένεια με τέκνα (περιλαμβανομένης νεαρής μονογονεϊκής οικογένειας) - να μην έχει κλείσει το 41ο έτος της ηλικίας του κανένα από τα μέλη της οικογένειας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, μέχρι €65.000
      • Πολύτεκνοι (4 και άνω τέκνα), μέχρι €70.000
      • Άτομα με αναπηρία πρόσθετο ποσό μέχρι €10.000 για κατασκευές
      • Για ειδικές κατασκευές, για σκοπούς ασφάλειας και επαρκούς στήριξης της κατοικίας λόγω μορφολογίας ή και κλίσης εδάφους, πρόσθετο ποσό μέχρι €25.000 (αναλόγως περιοχής).

     Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις, προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι, τα οποία παρατίθενται αναλυτικά στον οδηγό του Σχεδίου.
     Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την 1η Μαρτίου 2023 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στις Επαρχιακές Διοικήσεις, ανάλογα με την περιοχή. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία παραλαβής αίτησης λαμβάνεται υπόψη και καταχωρείται ως η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για σκοπούς κατάταξης σε σειρά προτεραιότητας για έγκριση. Λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση όσοι αξιολογήθηκαν θετικά και νοουμένου ότι υπάρχουν οι αναγκαίες πιστώσεις.
     Το Σχέδιο, οι κατάλογοι των επιλέξιμων περιοχών, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων και τα έντυπα υποβολής αιτήσεων είναι αναρτημένα πιο κάτω.
     Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα πιο κάτω τηλέφωνα ή στο τηλέφωνο στη Διοίκηση του Υπουργείου Εσωτερικών 22867612.

     ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΟΝΟΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΑΤΟΜΟΥΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
     ΛευκωσίαΜάριος Μιχαήλ

     Άντης Χατζηχάννας

     22 804201

     22804120

     ΛεμεσόςΤροοδία Γεωργίου25806509
     ΛάρνακαΝεκταρία Λοϊζίδη

     Γαβριλιάνα Ευσταθίου

     24801888

     24801887

     ΠάφοςΛουΐζα Ανδρέου 26801145
     ΑμμόχωστοςΝίκος Φασαρία23200904Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 1. Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2. Παράρτημα Β_Κατάλογος Περιοχών και Οδών (Ορεινών, Ακριτικών & Μειονεκτικών).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 3. ΠΙΝΑΚΑΣ Β1_ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΔΩΝ-ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ-ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 4. Παράρτημα Γ_Έντυπο Υποβολής Αίτησης (Ο,Α&Μ).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 5. Παράρτημα Δ_Έντυπο Αξιολόγησης Αίτησης (Ο, Α&Μ).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 6. Παράρτημα Ε_Συμφωνία Παροχής Οικονομικής Ενίσχυσης (Ο ΑΜ).pdfΠίσω στην προηγούμενη σελίδα