Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΣΕ ΜΟΝΗΡΗ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΣΕ ΜΟΝΗΡΗ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ


ΙΙ. ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΣΕ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΝΤΕΣ


1. ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΣΕ ΜΟΝΗΡΗ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ- Αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο από εκτοπισθέντες κατόχους Προσφυγικής Ταυτότητας «χωρίς περιορισμούς» ή από παθόντες κατόχους Βεβαίωσης / Πιστοποιητικού από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων.
- Η αίτηση δύναται να υποβληθεί από μονήρη πρόσωπα, οργανικές οικογένειες (ζεύγος με δημοσίευση αρραβώνα ή σύμφωνο συμβίωσης, πιστοποιητικό γάμου)
- Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνον μετά την Ενοικίαση. Απαιτείται η προσκόμιση ενοικιαστηρίου εγγράφου (χαρτοσημασμένο στον ΄Εφορο Χαρτοσήμων όταν η αξία της Σύμβασης υπερβαίνει τις €5.000) μαζί με τελευταία απόδειξη πληρωμής ενοικίου, στοιχεία που αφορούν τη σύνθεση της οικογένειας, τα οικογενειακά εισοδήματα και αντίγραφο του Τραπεζικού Λογαριασμού [ΙΒΑΝ] (στο όνομα του αιτητή/τριας).
- Σε περίπτωση έγκρισης το επίδομα καταβάλλεται αναδρομικά στο δικαιούχο από την ημερομηνία λήψης της αίτησης.
- Η καταβολή γίνεται με έμβασμα μέσω τραπέζης στο λογαριασμό του αιτητή/αιτήτριας.
- Για σκοπούς υπολογισμού του οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα της οικογένειας όπως πιο κάτω:
Λαμβάνεται υπόψη το 100% του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος μαζί με τον 13ο μισθό για το σύζυγο (άντρα) και το 50% του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος μαζί με τον 13ο μισθό για τη σύζυγο (γυναίκα), για το έτος που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.
Δίδονται εκπτώσεις 854 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, 1709 ευρώ για κάθε τέκνο φοιτητή (είτε φοιτά στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό συμπεριλαμβανομένου και του φοιτητή για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση).
- Το καταβαλλόμενο επίδομα μειώνεται σε περίπτωση συγκατοίκησης.
- Ο/Η αιτητής/τρια ή το άλλο μέλος του ζεύγους δεν πρέπει να κατέχει ή/και να κατείχε στο παρελθόν οικιστική μονάδα.
- Ο/Η αιτητής/τριαή το άλλο μέλος του ζεύγους δεν πρέπει να έλαβαν στο παρελθόν στεγαστική βοήθεια από το κράτος.
- Η ενοικιαζόμενη οικιστική μονάδα δεν πρέπει να είναι ιδιοκτησίας του αιτητή ή του άλλου μέλους του ζεύγους και δεν πρέπει να ανήκει σε συγγενικό πρόσωπο α’ βαθμού.Σε περίπτωση που η ενοικίαση γίνεται από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης στην οποία μέτοχοι είναι α’ βαθμού συγγενείς προς τον αιτητή-ενοικιαστή, με ποσοστό συμμετοχής πέραν του 50%, δεν παραχωρείται επίδομα ενοικίου.
- Η οικογένεια του αιτητή δεν θα πρέπει να έχει αποταθεί στην Επιτροπή Αποζημιώσεων για πώληση περιουσίας στις κατεχόμενες περιοχές.


Υπάρχουν καθορισμένα εισοδηματικά κριτήρια ανάλογα της σύνθεσης της οικογένειας και του ύψους του συνολικού ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος ως ακολούθως :


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ)


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΑ.pdfΠίσω στην προηγούμενη σελίδα