Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

4.2.2 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΣΕ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ


ΙΙ. ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΣΕ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΝΤΕΣ


2. ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΣΕ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

- Αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο από εκτοπισθέντες κατόχους Προσφυγικής Ταυτότητας «χωρίς περιορισμούς» ή από παθόντες κατόχους Βεβαίωσης / Πιστοποιητικού από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι φοιτητές μέχρι επιπέδου Μάστερ σε αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας ιδρύματα στην Κύπρο. Προς τούτο προσκομίζεται Βεβαίωση εγγραφής στο Εκπαιδευτικό ίδρυμα.
- Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.
- Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνον μετά την Ενοικίαση. Απαιτείται η προσκόμιση ενοικιαστηρίου εγγράφου (χαρτοσημασμένο στον ΄Εφορο Χαρτοσήμων όταν η αξία της Σύμβασης υπερβαίνει τις €5.000) μαζί με τελευταία απόδειξη πληρωμής ενοικίου, στοιχεία που αφορούν τη σύνθεση της πατρικής οικογένειας, τα οικογενειακά εισοδήματα και αντίγραφο του Τραπεζικού Λογαριασμού [ΙΒΑΝ] (στο όνομα του αιτητή/τριας).
- Σε περίπτωση έγκρισης το επίδομα καταβάλλεται αναδρομικά στο δικαιούχο από την ημερομηνία λήψης της αίτησης.
- Η καταβολή γίνεται με έμβασμα μέσω τραπέζης στο λογαριασμό του αιτητή.
- Για σκοπούς υπολογισμού του οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα της πατρικής οικογένειας όπως πιο κάτω εκτός και εάν ο φοιτητής παράλληλα με τη φοίτηση του εργάζεται. Υπολογισμός εισοδηματικού κριτηρίου:
Λαμβάνεται υπόψη το 100% του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος μαζί με τον 13ο μισθό για το σύζυγο (άντρα) και το 50% του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος μαζί με τον 13ο μισθό για τη σύζυγο (γυναίκα).Για αδέλφια που διαμένουν με την πατρική οικογένεια και εργάζονται λαμβάνεται υπόψη το 50% του ακαθάριστου εισοδήματος τους συμπεριλαμβανομένου του 13ου μισθού.
Δίδονται εκπτώσεις 854 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, 1709 ευρώ για κάθε τέκνο φοιτητή (είτε φοιτά στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό συμπεριλαμβανομένου και του φοιτητή για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση).
- Το καταβαλλόμενο επίδομα μειώνεται σε περίπτωση συγκατοίκησης.
- Ο/Η αιτητής/τρια δεν πρέπει να κατέχει ή/και να κατείχε στο παρελθόν οικιστική μονάδα.
- Ο/Η αιτητής/τριαδεν πρέπει να έλαβε στο παρελθόν στεγαστική βοήθεια από το κράτος.
- Η ενοικιαζόμενη οικιστική μονάδα δεν πρέπει να είναι ιδιοκτησίας του αιτητή και δεν πρέπει να ανήκει σε συγγενικό πρόσωπο α’ βαθμού.Σε περίπτωση που η ενοικίαση γίνεται από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης στην οποία μέτοχοι είναι α’ βαθμού συγγενείς προς τον αιτητή-ενοικιαστή, με ποσοστό συμμετοχής πέραν του 50%, δεν παραχωρείται επίδομα ενοικίου.
- Η ενοικιαζόμενη κατοικία δεν πρέπει να είναι σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από την πατρική οικία.
- Η οικογένεια του αιτητή δεν θα πρέπει να έχει αποταθεί στην Επιτροπή Αποζημιώσεων για πώληση περιουσίας στις κατεχόμενες περιοχές.Υπάρχουν καθορισμένα εισοδηματικά κριτήρια ανάλογα της σύνθεσης της πατρικής οικογένειας και του ύψους του συνολικού ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος ως ακολούθως :
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΗ - ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ.pdfΠίσω στην προηγούμενη σελίδα