Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
22/10/2020 09:21:06 AM

Τελευταία ημερομηνία υποβολής στοιχείων ώστε να αφαιρεθούν από τον πίνακα των προς διαγραφή οντοτήτων, σωματεία, ιδρύματα και λέσχες.Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία ημερομηνία υποβολής των απαραίτητων στοιχείων εκ μέρους των σωματείων/ιδρυμάτων/λεσχών, η επωνυμία των οποίων ανακοινώθηκε σε πίνακα που δημοσιεύθηκε σε δύο εφημερίδες και στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών είναι η 26η Οκτωβρίου 2020. http://www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/All/8CB8FB212DAA7A3EC22585D10018D5DB?OpenDocument.

Για τα σωματεία και λέσχες η υποβολή στοιχείων γίνεται στον οικείο Έπαρχο και η ημερομηνία υποβολής των στοιχείων είναι η ημερομηνία προσκόμισης τους στον γραφείο του Επάρχου. Για τα ιδρύματα η υποβολή στοιχείων γίνεται μέσω καταχώρησης σχετικής αίτησης στο Δικαστήριο και η ουσιώδης ημερομηνία είναι η ημερομηνία καταχώρησης στο Δικαστήριο.

Τα στοιχεία που απαιτούνται βρίσκονται στον πιο κάτω σύνδεσμο, κάτω από το τίτλο «Τροποποίηση καταστατικού υφιστάμενου σωματείου» για σωματεία και λέσχες και κάτω από τον τίτλο «Τροποποίηση καταστατικού ή άλλες αλλαγές ιδρύματος» για τα ιδρύματα.

http://www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/pagede2_gr/pagede2_gr?OpenDocument


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα