Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
30/09/2020 02:22:34 PM

Έναρξη υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων για Έκδοση Άδειας για Οικιστικές Αναπτύξεις μέχρι Δύο Μονάδες

Έναρξη υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων για Έκδοση Άδειας για Οικιστικές Αναπτύξεις μέχρι Δύο Μονάδες

Το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει ότι από την 1.10.2020, οι Μελετητές που είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΤΕΚ δύνανται να υποβάλουν διαδικτυακά:

Αιτήσεις με βάση τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο (στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως):

• ΕΑ1 – Οικοδομική Ανάπτυξη (Δύο Μονάδες κατοικίας σε εγκριμένο ή υπό δημιουργία οικόπεδο)
• ΕΑ6 – Παράταση Προσωρινής Πολεοδομικής Άδειας
• Προκαταρκτικό Ερώτημα με βάση το Άρθρο 25 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου
• ΕΑ9 – Αίτηση για Καθορισμό αν απαιτείται Πολεοδομική Άδεια
• ΕΑ11 – Αίτηση στην Πολεοδομική Αρχή για χορήγηση έγκρισης παράτασης ισχύος Πολεοδομικής Άδειας.

Αιτήσεις με βάση τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο (στις Επαρχιακές Διοικήσεις):

Ε1 – Αίτηση για Άδεια Οικοδομής
Ε2 – Αίτηση για Άδεια Διαίρεσης Οικοδομής

Το νέο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων θα παρέχει τη δυνατότητα στους Μελετητές να υποβάλουν ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα έγγραφα/ σχέδια/ μελέτες τα οποία καθορίζονται με βάση την Εντολή 2/2020 και το σχετικό Διάταγμα ΚΔΠ 388/2020του Υπουργού Εσωτερικών.

Στόχος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι, σε πρώτο στάδιο, η απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων για έκδοση άδειας, περιλαμβανομένου του χρονικού περιθωρίου για την ολοκλήρωση της εξέτασης, των οικιστικών αναπτύξεων μέχρι δύο οικιστικές μονάδες.

Για να προχωρήσετε στην ηλεκτρονική υποβολή ακολουθήστε τον σύνδεσμο:
https://hippodamus.tph.moi.gov.cy/ApplicationSubmission


Περισσότερες πληροφορίες στους συνδέσμους

Ανακοίνωση Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως

Τεχνικές Υπηρεσίες - Νέα Πολιτική Αδειοδοτησης της Ανάπτυξης (μέχρι δύο μονάδες κατοικίας σε οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα