Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

6.1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
Η Υπηρεσία Εκλογών έχει την ευθύνη για τη διενέργεια των εκλογών και δημοψηφισμάτων που διεξάγονται στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η Υπηρεσία επιμελείται επίσης ανά τριμηνία την ετοιμασία του συμπληρωματικού εκλογικού καταλόγου, καθώς και της έκδοσης εκλογικών βιβλιαρίων στους νέους ψηφοφόρους που υποβάλλουν την αναγκαία προς τούτο αίτηση για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο.

Μπορείτε να επισκεφθείτε την ειδική ιστοσελίδα των εκλογών στη διεύθυνση elections.gov.cy για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διάφορες εκλογές και τις διαδικασίες εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους.

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα