Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
08/10/2021

Νέα Στεγαστικά Σχέδια, Επιδόματα και Κίνητρα: Σύνδεσμοι για τη σχετική πληροφόρηση

🖱 #links #url
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ

🏡 Στεγαστικά Σχέδια www.moi.gov.cy/stegastiko

- Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών
http://www.moi.gov.cy/moi/moiup/moi.nsf/All/31C60A18C2CE1F3EC2258597001F14AB?OpenDocument
-Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου http://www.moi.gov.cy/moi/moiup/moi.nsf/All/CC5278EDABFDFDF4C225867D0030552A?OpenDocument

🏞 Επιδόματα www.moi.gov.cy/epidomata

-Στήριξη κατοίκων Ορεινών Κοινοτήτων-υψόμετρο μεγαλύτερο των 600μ
http://www.moi.gov.cy/moi/moiup/moi.nsf/All/F539D2AD7337EF43C2258593003E58F8?OpenDocument
- Στήριξη κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών-απόσταση πέραν των 40χλμ από αστικό κέντρο
http://www.moi.gov.cy/moi/moiup/moi.nsf/All/82AEEADD2D8CC3C3C22586680038DEB0?OpenDocument

🏪 Πολεοδομικά Κίνητρα

- Πολεοδομικά Κίνητρα Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
http://www.moi.gov.cy/moi/moiup/moi.nsf/All/CA0305E1ED473C5DC22586780021A538?OpenDocument
- Πολεοδομικά Κίνητρα Στεγαστικής Πολιτικής
http://www.moi.gov.cy/moi/moiup/moi.nsf/page33a_gr/page33a_gr?OpenDocument


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα