Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

1.4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1.4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ


Στα πλαίσια των διαβουλεύσεων που είχε το Υπουργείο Εσωτερικών, με το σύνολο των εμπλεκομένων φορέων για προώθηση της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τέθηκε και το θέμα της εισαγωγής του θεσμού του εσωτερικού ελέγχου στις Τοπικές Αρχές, όπως ακριβώς τούτο ισχύει και στις κρατικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εσωτερικού Ελέγχου Νόμου του 2003.


Σκοπός της διαδικασίας εσωτερικού ελέγχου είναι η διενέργεια προληπτικού ελέγχου των ακολουθούμενων διαδικασιών και αποφάσεων που λαμβάνονται, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η χρηστή διοίκηση και να αποφεύγονται οι αυθαιρεσίες, παρατυπίες και παρανομίες. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (
www.internalaudit.gov.cy), επικεφαλής της οποίας είναι ο Έφορος, είναι ανεξάρτητη υπηρεσία, υπαγόμενη και λογοδοτούσα στον Υπουργό Οικονομικών.

Στα πλαίσια της πιο πάνω αναφερόμενης διαβούλευσης εξασφαλίστηκε η σύμφωνη γνώμη των εμπλεκομένων / ενδιαφερομένων και ιδιαίτερα των Τοπικών Αρχών, σε συνέχεια της οποίας προωθήθηκε κατάλληλη τροποποίηση του περί Εσωτερικού Ελέγχου Νόμου, οι διατάξεις του οποίου θα διέπουν, πέραν του εσωτερικού ελέγχου των κρατικών υπηρεσιών και τις διαδικασίες ελέγχου των Τοπικών Αρχών. Το σχετικό νομοσχέδιο εκκρεμεί στη Νομική Υπηρεσία, για τη διενέργεια του νενομισμένου νομοτεχνικού ελέγχου.


29/10/2012
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα