Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

4.1.5 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ


- Παραχωρείται ολόκληρη η στεγαστική βοήθεια για αγορά διαμερίσματος/κατοικίας ή για ανέγερση κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο, μόνο όταν το «εμβαδόν της οικιστικής μονάδας» είναι ίσο ή μικρότερο των 250τ.μ. σύμφωνα με την Βεβαίωση Ιδιώτη Μελετητή στη μορφή που καθορίζει η ΥΜΑΠΕ.


- Σημειώνεται ότι για τους σκοπούς της προτεινόμενης πρόνοιας «εμβαδόν» θα σημαίνει το άθροισμα των εμβαδών των καλυμμένων χώρων της κατοικίας, συμπεριλαμβανομένων μηχανοστασίων αποθηκευτικών χώρων και καλυμμένων χώρων στάθμευσης οχημάτων της κατοικίας , καθώς και των καλυμμένων βεραντών, εξαιρουμένων:
(α) μέχρι 5 τ.μ. εμβαδόν μηχανοστασίων.
(β) μέχρι 7 τ.μ. εμβαδόν αποθηκευτικών χώρων.
(γ) μέχρι 36 τ.μ. εμβαδόν καλυμμένων χώρων στάθμευσης οχημάτων.
(δ) μέχρι 30 τ.μ. εμβαδόν καλυμμένων βεραντών.


- Δεν παραχωρείται στεγαστική βοήθεια για αγορά κατοικίας ή για ανέγερση κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο η οποία περιλαμβάνει κολυμβητικές δεξαμενές.

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα