Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

Σχέδιο Χτίσιμο για Ενοικίαση (Built to Rent) σε ιδιωτική γη
Νέο Ειδικό Στεγαστικό Κίνητρο που αφορά σε σχεδιασμό, κατασκευή και ενοικίαση αριθμού οικιστικών μονάδων με αξιοποίηση πρόσθετου συντελεστή δόμησης, με δέσμευση για ενοικίαση του μεγαλύτερου μέρους των μονάδων της ανάπτυξης από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή κατά μέρος σε αγοραίο ενοίκιο και κατά μέρος σε δικαιούχους προσιτής κατοικίας.

Το νέο Ειδικό Στεγαστικό Κίνητρο αφορά σε αύξηση του ανώτατου επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης μέχρι 45% του ισχύοντος, για Οικιστικές Ζώνες με συντελεστή δόμησης μεγαλύτερο του 1,00:1 και ελάχιστο καθαρό εμβαδόν τουλάχιστον τα 1.000 τ.μ..

1. Για σκοπούς αξιοποίησης του Κινήτρου, παρέχεται η υποχρέωση ως εξής:
(α) με την υποχρέωση παροχής του συνόλου των μονάδων που προκύπτουν από την αύξηση του συντελεστή (μέχρι 45%) προς ενοικίαση με προσιτό ενοίκιο σε δικαιούχους, για περίοδο τουλάχιστον 6 έτη.
(β) με την υποχρέωση παροχής του 20% των μονάδων κατοικίας του ισχύοντος συντελεστή δόμησης, προς ενοικίαση με αγοραίο ενοίκιο, για περίοδο τουλάχιστον 6 έτη.
(γ) με τη δυνατότητα πώλησης του υπόλοιπου 80%, του ισχύοντος συντελεστή δόμησης, των μονάδων στην ελεύθερη αγορά

Ακολούθως, μετά τη λήξη της υποχρεωτικής περιόδου διάθεσης οικιστικών μονάδων με προσιτό ή και αγοραίο ενοίκιο αντίστοιχα, θα καθίσταται δυνατή η αποξένωση των μονάδων μέσω πώλησης.

2. Βασικές προϋποθέσεις:
(α) Το κίνητρο να εφαρμόζεται σε νέες ή και υφιστάμενες αναπτύξεις.
(β) Το κίνητρο να αξιοποιείται για αναπτύξεις που αφορούν ενιαίο οικιστικό συγκρότημα.
(γ) Το κίνητρο δεν θα συνδυάζεται με άλλα πολεοδομικά κίνητρα
(δ) Το κίνητρο δεν θα εφαρμόζεται σε περιοχές παραδοσιακών πυρήνων, στις Περιοχές Ειδικού Χαρακτήρα (ΠΕΧ) ή σε τεμάχια γης εφαπτόμενα στις δυο υπό αναφορά περιοχές, ή σε περιοχές με ειδική οικολογική αξία.

3. Σε σχέση με το πιο πάνω κίνητρο 1 γίνεται ελκυστικό αφού συνοδεύεται με τα ακόλουθα φορολογικά κίνητρα:
• Το εισόδημα από προσιτό ενοίκιο θα απαλλάσσεται από τη φορολογία του εισοδήματος ύψους 60% για τη περίοδο που παραμένει προσιτό.
• Πρόσθετα απαλλαγή του 3%της έκτακτης αμυντικής εισφοράς για όσα ακίνητα ενταχθούν στο σχέδιο
• Αυξημένες κεφαλαιουχικές εκπτώσεις για τη περίοδο που θα παραμένουν στο σχέδιο προσιτού ενοικίου (5% αντί 3% που ισχύει σήμερα) επί της κεφαλαιουχικής δαπάνης. Επιπλέον, αυξημένες κεφαλαιουχικές εκπτώσεις για αγορά εξ οπλισμού στο υπό αναφορά ακίνητο, 15% αντί 10% που ισχύει σήμερα.
• Νοείται ότι οι μονάδες που προκύπτουν από το κίνητρο παραγωγής μονάδων προσιτού ενοικίου μπορούν να τυγχάνουν αποξένωσης διατηρώντας την υποχρέωση για παραχώρηση τους σε προσιτό ενοίκιο.
• Σε περίπτωση που υφιστάμενος ενοικιαστής προσφέρει την ίδια τιμή για αγορά της μονάδας με άλλο ενδιαφερόμενο αγοραστή τότε ο υφιστάμενος ενοικιαστής θα έχει προτεραιότητα στην αγορά της κατοικίας.
• Τα πιο πάνω κίνητρα θα ισχύσουν για 2 έτη για όσες πολεοδομικές αιτήσεις υποβληθούν από την ημερομηνία ισχύος των κινήτρων.

Αναμενόμενη Έναρξη Ισχύος: 1ο τρίμηνο 2024.

Παραγόμενες μονάδες:
Σύνολο 700-800 μονάδων σε τρία έτη.

Οι παραγόμενες οικιστικές μονάδες θα καταχωρούνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου θα καταχωρούνται και οι μονάδες που θα προσφέρονται μέσω του Σχεδίου «Ανακαινίζω – Ενοικιάζω».

Ανάληψη κατασκευαστικού κόστους από ιδιώτες και παραχώρηση κινήτρων για μείωση του κόστους επένδυσης.

Εισοδηματικά κριτήρια για δικαιούχους αντίστοιχα με εκείνα της Υπηρεσίας Μέριμνας, του ΚΟΑΓ και του Στεγαστικού Σχεδίου Ακριτικών Περιοχών:
• Μονήρες Άτομο: Μέχρι €25.000
• Ζεύγος (οικογένεια δύο ατόμων) ή μονογονεϊκή οικογένεια: Μέχρι €45.000
• Οικογένεια 3 ατόμων: Μέχρι €50.000
• Οικογένεια 4 ατόμων: Μέχρι €55.000
• Οικογένεια 5 ατόμων ή περισσότερων ατόμων: Μέχρι €65.000..
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Σχέδιο Built to Rent - Αναλυτικός Οδηγός.pdfΠίσω στην προηγούμενη σελίδα