Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

6.6 Εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Οι γενικές εκλογές ανάδειξης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης διεξάγονται κάθε πέντε (5) χρόνια και αφορούν την εκλογή Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Σχολικών Εφορειών στις δημαρχούμενες περιοχές, την εκλογή Κοινοταρχών και Μελών Κοινοτικών Συμβουλίων στις Κοινότητες, καθώς και την εκλογή Προέδρων Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης σε επίπεδο Επαρχιών.

Δικαίωμα του εκλέγειν
Δικαίωμα ψήφου έχει κάθε πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συμπληρώνει το 18ο έτος της ηλικίας του μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, νοουμένου ότι έχει εγγραφεί στον αντίστοιχο εκλογικό κατάλογο. Συγκεκριμένα:
(α) Οι Κύπριοι πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των Τουρκοκυπρίων που διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές, θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στο μόνιμο εκλογικό κατάλογο.
(β) Οι πολίτες χωρών Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στην Κύπρο, θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στον ειδικό εκλογικό κατάλογο Ευρωπαίων Πολιτών για τις Εκλογές Ανάδειξης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, οι εκτοπισθέντες εκλογείς ψηφίζουν για την ανάδειξη των αρχών του τόπου διαμονής τους, αλλά και του τόπου εκτοπισμού τους.

Δικαίωμα του εκλέγεσθαι

Κάθε άτομο που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του, έχει επίσης το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στις εκλογές για την ανάδειξη των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι πολίτες χωρών Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στην Κύπρο μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα στο αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου, Μέλους Κοινοτικού Συμβουλίου και Μέλους Σχολικής Εφορείας. Δεν μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, Δημάρχου, Αντιδημάρχου και Κοινοτάρχη. Σε περίπτωση εκλογής τους ως Μέλη Κοινοτικού Συμβουλίου, δεν μπορούν να διεκδικήσουν το αξίωμα του αναπληρωτή Κοινοτάρχη, όπως επίσης δεν μπορούν να κατέχουν το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης.

Επισκεφθείτε την ειδική ιστοσελίδα των εκλογών στη διεύθυνση elections.gov.cy για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις Εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και την Ενιαία Ψηφιακή Θύρα του Υπουργείου Εσωτερικών για πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών που διαμένουν στην Κύπρο.Ευρωπαίοι Πολίτες (νέα σελίδα)

Οι πολίτες χωρών Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στην Κύπρο μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα στο αξίωμα Μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Δημοτικού Συμβούλου, Μέλους Κοινοτικού Συμβουλίου και Μέλους Σχολικής Εφορείας. Δεν μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, Δημάρχου, Αντιδημάρχου και Κοινοτάρχη. Σε περίπτωση εκλογής τους ως Μέλη Κοινοτικού Συμβουλίου, δεν μπορούν να διεκδικήσουν το αξίωμα του αναπληρωτή Κοινοτάρχη, όπως επίσης δεν μπορούν να κατέχουν το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης.

Επισκεφθείτε την ειδική ιστοσελίδα των εκλογών στη διεύθυνση elections.gov.cy για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διάφορες εκλογές και τις διαδικασίες εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους, καθώς και την Ενιαία Ψηφιακή Θύρα του Υπουργείου Εσωτερικών για πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών που διαμένουν στην Κύπρο.

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα