Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

Στρατηγική και Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Εμπορίας Προσώπων και για την Προστασία των Θυμάτων 2023-2026
Η εμπορία προσώπων αποτελεί ευμετάβλητο, δύσκολα ελεγχόμενο και οργανωμένο έγκλημα που διαπράττεται από άτομα ή οργανωμένα κυκλώματα εμπόρων και διακινητών. Στόχος των εμπόρων και των διακινητών είναι η εκμετάλλευση ενός ανθρώπου, τον οποίο επιτυγχάνουν μέσω απειλών, βίας, εξαναγκασμού, απαγωγής, δόλου, εξαπάτησης και παραπλάνησης. Η εκμετάλλευση έχει διάφορες μορφές, όπως εξώθηση στην πορνεία, την πορνογραφία, την επαιτεία, την πλανοδιοπώληση, την καταναγκαστική εργασία ή την εργασία κάτω από απάνθρωπες ή εξευτελιστικές συνθήκες, τον εξαναγκασμό για διάπραξη μικροαδικημάτων/σοβαρών αδικημάτων, τον εξαναγκασμό σε γάμο, την αφαίρεση οργάνων, την παράνομη υιοθεσία, κτλ.

Στην Κύπρο, η σεξουαλική εκμετάλλευση και η εκμετάλλευση στην εργασία αποτελούν τις πιο συνηθισμένες μορφές εμπορίας προσώπων. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται νέες μορφές εκμετάλλευσης, όπως η εμπορία για σκοπούς επαιτείας και για σύναψη εικονικού γάμου.

Αναγνωρίζοντας την πολυπλοκότητα του ζητήματος και την ανάγκη σφαιρικής αντιμετώπισης της εμπορίας προσώπων μέσα από τη θεσμοθέτηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου που να καλύπτει όλα τα επίπεδα και τις πτυχές του προβλήματος, το Υπουργείο Εσωτερικών, ως ο Εθνικός Συντονιστής, στο πλαίσιο Πολυθεματικής Συντονιστικής Ομάδας, έχει καταρτίσει Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής και Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) για την τριετία 2023-2026. Το ΕΣΔ 2023-2026 αποτελεί συνέχεια του αντίστοιχου Σχεδίου που υλοποιήθηκε την περίοδο 2019-2022. Στο νέο ΕΣΔ περιλαμβάνονται αναθεωρημένες δράσεις καθώς και νέες, με στόχο την αναβάθμιση και την καλύτερη διαχείριση του προβλήματος, με κύριο γνώμονα την προστασία και τη στήριξη των θυμάτων.

Οι συνολικά 38 δράσεις του Εθνικού Σχεδίου Δράσης χωρίζονται σε τέσσερις άξονες, ως ακολούθως:
1. Ενίσχυση της πρόληψης και της μείωσης των ρίσκων για θυματοποίηση
2. Καταστολή του εγκλήματος
3. Προστασία, στήριξη και επανένταξη των θυμάτων
4. Συνεργασία και συντονισμός.

Πιο κάτω, είναι διαθέσιμα η Έκθεση Αξιολόγησης του Εθνικού Σχεδίου Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης της περιόδου 2019-2022, το Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής και Σχέδιο Δράσης της περιόδου 2023-2026, ο Οδηγός για Θύματα Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και ενημερωτικό φυλλάδιο για τα θύματα εκμετάλλευσης και εμπορίας προσώπων. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί η μετάφραση του ενημερωτικού φυλλαδίου σε διάφορες γλώσσες, με στόχο την αποτελεσματικότερη ενημέρωση των θυμάτων.
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έκθεση Αξιολόγησης Εθνικού Σχεδίου Δράσης 2019-2022.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγγραφο Στρατηγικής και Σχέδιο Δράσης 2023-2026.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εμπορία και Εκμετάλλευση Προσώπων EN - Τρίπτυχο.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εμπορία και Εκμετάλλευση Προσώπων GR - Τρίπτυχο.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Οδηγός για Θύματα Εκμετάλλευσης και Εμπορίας Προσώπων - EN.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Οδηγός για Θύματα Εκμετάλλευσης και Εμπορίας Προσώπων - GR.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εμπορία και Εκμετάλλευση Προσώπων RO - Τρίπτυχο.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Οδηγός για Θύματα Εκμετάλλευσης και Εμπορίας Προσώπων - RO.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εμπορία και Εκμετάλλευση Προσώπων UKR - Τρίπτυχο.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Οδηγός για Θύματα Εκμετάλλευσης και Εμπορίας Προσώπων - UKR.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εμπορία και Εκμετάλλευση Προσώπων FR - Τρίπτυχο.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Οδηγός για Θύματα Εκμετάλλευσης και Εμπορίας Προσώπων - FR.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Strategy Document and Action Plan.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εμπορία και Εκμετάλλευση Προσώπων RU - Τρίπτυχο.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Οδηγός για Θύματα Εκμετάλλευσης και Εμπορίας Προσώπων - RU.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εμπορία και Εκμετάλλευση Προσώπων VN - Τρίπτυχο.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Οδηγός για Θύματα Εκμετάλλευσης και Εμπορίας Προσώπων - VN.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εμπορία και Εκμετάλλευση Προσώπων Bengali - Τρίπτυχο.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Οδηγός για Θύματα Εκμετάλλευσης και Εμπορίας Προσώπων - Bengali.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εμπορία και Εκμετάλλευση Προσώπων Hindi - Τρίπτυχο.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Οδηγός για Θύματα Εκμετάλλευσης και Εμπορίας Προσώπων - Hindi.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εμπορία και Εκμετάλλευση Προσώπων Nepali - Τρίπτυχο.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Οδηγός για Θύματα Εκμετάλλευσης και Εμπορίας Προσώπων - Nepali.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εμπορία και Εκμετάλλευση Προσώπων SOM - Τρίπτυχο.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Οδηγός για Θύματα Εκμετάλλευσης και Εμπορίας Προσώπων - SOM.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εμπορία και Εκμετάλλευση Προσώπων BU - Τρίπτυχο.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Οδηγός για Θύματα Εκμετάλλευσης και Εμπορίας Προσώπων - BU.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εμπορία και Εκμετάλλευση Προσώπων FD - Τρίπτυχο.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Οδηγός για Θύματα Εκμετάλλευσης και Εμπορίας Προσώπων - FD.pdfΠίσω στην προηγούμενη σελίδα