Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

Noise. Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με έκδοση Άδειας Εκπομπής Ήχου από κέντρα αναψυχής




1. Η σχετική νομοθεσία και έντυπα είναι ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ στην σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών:

(http://www.moi.gov.cy/moi/moiup/moi.nsf/All/916E3F89AB31735FC2258598002D0A1B?OpenDocument)

Ενημερωτικά:
• Ο περί κέντρων αναψυχής (άδειες εκπομπής ήχου) νόμος του 2016 Ν50(Ι)/2016
• Διάταγμα Ηχητικής Διαβάθμισης Κ.Δ.Π. 303/2019 (καθορίζει τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ήχου για τις περιοχές που με βάση τα σχέδια ανάπτυξης επιτρέπονται αναπτύξεις ψυχαγωγίας και ανάπτυξης)
• Εντολή Κ.Δ.Π. 304/2019 (καθορίζει πότε η αρμόδια αρχή μπορεί να μειώσει τα ανώτερα επιτρεπτά όρια ήχου και τις ακουστικές μελέτες που χρειάζεται να υποβάλει ο ιδιοκτήτης ενός κέντρου αναψυχής που είναι χωροθετημένο σε οικιστική περιοχή ή περιοχή άλλη από αυτές που καλύπτει το διάταγμα).
• Έντυπο για την Διαδικασία που ακολουθείται (περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες, τόσο για τις Αρμόδιες Αρχές όσο και για τους ιδιοκτήτες των Κέντρων Αναψυχής).

2. Πού μπορώ να απευθυνθώ για να εκδώσω άδεια εκπομπής ήχου;
- Αρμόδια Αρχή είναι ο οικείος δήμος για κέντρο αναψυχής που βρίσκεται εντός διοικητικών ορίων δήμου και ο οικείος Έπαρχος αν το κέντρο αναψυχής βρίσκεται σε κοινότητα.

3. Πρέπει να υποβάλω οπωσδήποτε ακουστική μελέτη για το κέντρο μου για να μου εκδοθεί άδεια εκπομπής ήχου;
- Μόνο εάν το κέντρο αναψυχής ανήκει σε οικιστική περιοχή. Συμβουλευτείτε το παράρτημα Α της Εντολής Κ.Δ.Π. 304/2019 του Υπουργού Εσωτερικών με βάση το άρθρο 15 του Νόμου και Ακουστική Μελέτη ηχομόνωσης και περιορισμού θορύβου με βάση το παράρτημα Β της Εντολής Κ.Δ.Π. 304/2019 του Υπουργού Εσωτερικών με βάση το άρθρο 15 του Νόμου.

4.Τι μπορώ να κάνω για κέντρο αναψυχής κοντά στην οικία μου που προκαλεί ηχορύπανση;
- Οποιοσδήποτε μπορεί να υποβάλει παράπονο στην οικεία αρμόδια αρχή για εκπομπή υπερβολικού ήχου από κέντρο αναψυχής (βλ. πιο πάνω, είτε στον αρμόδιο Δήμο είτε στον αρμόδιο Έπαρχο ανάλογα με το πού βρίσκεται το κέντρο).

5. Σε περίπτωση που στην πολεοδομική άδεια του υποστατικού μου απαγορεύει την εκπομπή ήχου, μπορώ να εξασφαλίσω άδεια εκπομπής ήχους;
- Όχι. Για το θέμα υπάρχει και σχετική απόφαση του Διοικητικού δικαστηρίου, που βρίσκεται εδώ





Πίσω στην προηγούμενη σελίδα