Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

3.1 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ ( ΡΙΚ )
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ


Το Ραδιοφωνικό ίδρυμα Κύπρου (
www.cybc.com.cy) είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και ιδρύθηκε σύμφωνα με τον Περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμο, Κεφ. 300Α. Διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για τριετή θητεία.


Αποστολή του ΡΙΚ, ως δημόσια ραδιοτηλεόραση της Κύπρου, είναι η παροχή ενημέρωσης, επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας, και ως εκ τούτου, εργάζεται σε όλα τα επίπεδα για την περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμιση της προσφοράς του.


Οι βασικοί άξονες στρατηγικής και στόχοι του ΡΙΚ είναι:


(α) Η αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός του τηλεοπτικού προγράμματος, πρωτίστως με εγχώριες παραγωγές, καθώς και η ενίσχυση των ραδιοφωνικών προγραμμάτων.


(β) Η ανάπτυξη και η ολοκλήρωση της επίγειας ψηφιακής μετάδοσης. Από την 1η Ιουλίου 2011, το ΡΙΚ καλύπτει ψηφιακά όλες τις οργανωμένες Κοινότητες της ελεύθερης Κύπρου.


(γ) Η διαφώτιση και η ενημέρωση του απόδημου Ελληνισμού μέσω του δορυφορικού προγράμματος ΡΙΚ – SAΤ.


(δ) Η συνέχιση της εισαγωγής και εφαρμογής της ψηφιακής τεχνολογίας, η εισαγωγή και εφαρμογή της τεχνολογίας τηλεόρασης υψηλής ευκρίνειας (High Definition Television), και η εφαρμογή της τεχνολογίας «File Transfer» ραδιοτηλεοπτικού υλικού.


(ε) Η ολοκλήρωση του κτιρίου όπου θα στεγαστεί το Αρχείο και η ανάθεση συνολικής μελέτης στην ΙΝΑ Γαλλίας σχετικά με τη συντήρηση και ψηφιοποίηση του Αρχείου.


(στ) Η ενίσχυση των δυνατοτήτων διαχειριστικής επάρκειας και υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων.


(ζ) Η προβολή παραγωγών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέματα που αφορούν το ρόλο της Ευρωβουλής στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.


(η) Η περαιτέρω αναβάθμιση της ιστοσελίδας του ΡΙΚ.


(θ) Η συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την ΕΡΤ, καθώς επίσης και με την EBU, το Euronews και την COPEAM.
29/10/2012

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα