Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

Μέχρι Δύο Μονάδες Κατοικίας σε Οικόπεδο ή υπο δημιουργία Οικόπεδο


ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ηλεκτρονικές Αιτήσεις
-Οικοδομικές και Πολεοδομικές Αιτήσεις

Νομοθεσία

Συνήθεις Ερωτήσεις (FAQ)
-Άδειες Οικοδομής & Πολεοδομικές Άδειες

Βοηθητικό Υλικό
-(Ηλεκτρονικές Αιτήσεις)
(Νέο)

Παρουσιάσεις/Σεμινάρια

Βοηθητικά Εργαλεία
-Υπολογισμός Δικαιωμάτων Άδειας Οικοδομής και Διαχωρισμών


Η νέα διαδικασία αδειοδότησης της ανάπτυξης που αφορά μέχρι δύο μονάδες κατοικίας σε οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Οκτωβρίου 2020. Η διαδικασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής εκσυγχρονισμού του πλαισίου αδειοδότησης και ελέγχου της ανάπτυξης την οποία εκπόνησε το Υπουργείο Εσωτερικών και δημοσίευσε ως πρόθεση πολιτικής τον Δεκέμβριο του 2019. Η νέα πολιτική και ειδικότερα αυτή που αφορά αδειοδότηση για μέχρι δύο μονάδες κατοικίας σε οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο περιέχει σειρά ριζοσπαστικών για τα κυπριακά δεδομένα στοιχεία, τα οποία όμως ως ιδέες ή προσεγγίσεις, έχουν τεθεί και συζητούνται εδώ και χρόνια.

Η προσπάθεια αυτή είναι ένα πρώτο και σημαντικό βήμα, από μια σειρά βημάτων που θα πρέπει να γίνουν για τη συνολική μεταρρύθμιση του πλαισίου αδειοδότησης και ελέγχου της ανάπτυξης. Σημαντικό αμέσως επόμενο βήμα είναι η μετάβαση στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και η απλοποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού των τελών. Όπως κάθε νέα αρχή, αναμένεται να υπάρξουν δυσκολίες και προκλήσεις κυρίως κατά τους πρώτους μήνες εφαρμογής της νέας πολιτικής. Στόχος είναι η συνεχής παρακολούθηση της εφαρμογής και η λήψη διορθωτικών μέτρων εκεί όπου απαιτούνται.

Οι Μελετητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ.) δύνανται να υποβάλουν διαδικτυακά στις Επαρχιακές Διοικήσεις, αιτήσεις για άδεια οικοδομής (ή άδεια οικοδομής και άδεια διαίρεσης) για οικιστικές αναπτύξεις μέχρι δύο μονάδες:
  • Ε1 – Αίτηση για Άδεια Οικοδομής
  • Ε2 – Αίτηση για Άδεια Διαίρεσης Οικοδομής

Το νέο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων παρέχει τη δυνατότητα στους Μελετητές να υποβάλουν ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα έγγραφα/ σχέδια/ μελέτες, τα οποία καθορίζονται με βάση το σχετικό Διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών Κ.Δ.Π. 388/2020. Στόχος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι, σε πρώτο στάδιο, η απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων για έκδοση άδειας περιλαμβανομένου του χρονικού περιθωρίου για την ολοκλήρωση της εξέτασης, των οικιστικών αναπτύξεων μέχρι δύο οικιστικές μονάδες. Επισημαίνεται ότι από την 1 Ιανουαρίου 2022 η αίτηση για άδεια οικοδομής (ή άδεια οικοδομής και άδεια διαίρεσης) θα υποβάλλεται στην αρμόδια Αρχή, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ


ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Σημείωση: Για να υποβάλετε αίτηση μέσω της «Ηλεκτρονικής Υποβολής», απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί εγγραφή στην Κυβερνητική Διαδικτυακή δίοδο Ασφάλειας «Αριάδνη».

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ


Οδηγός Χρήσης για Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για Πολεοδομική και Οικοδομική Αδειοδότηση

Ηλεκτρονική Υποβολη Οικοδομικης Αίτησης (Μονοκατοικια)

Ηλεκτρονική Υποβολή Οικοδομικής Αίτησης (Διπλοκατοικια)

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΕΝΤΟΛΗ 2/2020 (σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου) (Νέο!)

Απαραίτητες πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για τον χειρισμό αιτήσεων που υποβάλλονται με την ειδική διαδικασία της Πολεοδομικής Βεβαιότητας για Οικιστική Ανάπτυξη μέχρι 2 μονάδων κατοικίας σε εγγεγραμμένο οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο.

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ 2/2020
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΝΤΟΛΗ - Επισημάνσεις / Επεξηγήσεις
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Επεξηγήσεις για παραγράφους 5-11)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Οδηγός Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3α - Χωροταξικό Διάγραμμα Δόμησης (Διπλοκατοικία) (Εμβαδομετρήσεις)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3β - Χωροταξικό Διάγραμμα Δόμησης (Μονοκατοικία) (Εμβαδομετρήσεις)

Ηλεκτρονική Υποβολή Πολεοδομικής Αίτησης


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Παρουσιάσεις του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και του Υπουργείου Εσωτερικών στην εκδήλωση που έγινε στις 24 Σεπτεμβρίου 2020:
Νέα Διαδικασία της Οικοδομικής Αδειοδότησης - Παρουσίαση Υπουργείου Εσωτερικών
Νέο Πλαίσιο Πολεοδομικής Αδειοδότησης - Παρουσίαση Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως

Διαδικτυακό σεμινάριο «Νέα πολιτική αδειοδότησης της ανάπτυξης (μέχρι δύο μονάδες κατοικίας σε οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο)» - Παρουσίαση της νέας διαδικασίας της πολεοδομικής αδειοδότησης, της νέας διαδικασίας και απαίτησης της οικοδομικής αδειοδότησης και της ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής αιτήσεων που έγινε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020.


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κ.Δ.Π. 388/2020 - Το περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Διαδικασία Υποβολής και Εξέτασης Αίτησης για Έκδοση Άδειας των Οικιστικών Αναπτύξεων μέχρι Δύο Οικιστικές Μονάδες) Διάταγμα του 2020

Κ.Δ.Π. 386/2020 - Το περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Οικιστική Ανάπτυξη σε Οικόπεδα) Ειδικό (Καταργητικό) Διάταγμα Ανάπτυξης του 2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Ειδικά Διαδικαστικά Μέτρα για Έλεγχο των Αιτήσεων για Οικιστική Ανάπτυξη, Πολεοδομική Βεβαιότητα (Επιστολή)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Ειδικά Διαδικαστικά Μέτρα για Έλεγχο των Αιτήσεων για Οικιστική Ανάπτυξη, Πολεοδομική Βεβαιότητα

ΕΝΤΟΛΗ 2/2020 του Υπουργού Εσωτερικών Απαραίτητες πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για τον χειρισμό αιτήσεων που υποβάλλονται με την ειδική διαδικασία της Πολεοδομικής Βεβαιότητας για Οικιστική Ανάπτυξη μέχρι 2 μονάδων κατοικίας σε οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο περιλαμβανομένης και της σχετικής αίτησης και πρότυπων σχεδίων που θα πρέπει να υποβάλλονται


ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ


Βοηθητικοί Υπολογιστές Δικαιωμάτων Αδειας Οικοδομής και Διαχωρισμού.
Παρατίθενται πιο κάτω, βοηθητικοί υπολογιστές δικαιωμάτων Αδειας Οικοδομής και Διαχωρισμού ως αρχεία Microsoft Excel.

 1. Υπολογιστής Δικαιωμάτων Άδειας Οικοδομής (Τελευταία ενημέρωση: 14/09/2022)
2. Υπολογιστής Δικαιωμάτων Διαχωρισμού (Τελευταία ενημέρωση: 14/09/2022)


ΣΗΜΕΙΩΣΗ - ΓΙΑ ΠΑΛΙΟΤΕΡΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MICROSOFT EXCEL

Σε περίπτωση που τα drop down menus (πτυσσόμενα μενού) στο φύλλο εργασίας/sheet «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΑΣ» στα κουτάκια/cells «περιοχή» ή στην «περιγραφή εργασίας» δεν λειτουργούν, τότε πιθανότατα χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του Office και Excel π.χ. την Microsoft Excel 2007 ή Microsoft Excel 2003. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την έκδοση Microsoft Excel 2010, 2013, 2016 ή 2019 ή δοκιμάστε την πιο κάτω έκδοση που λειτουργεί χωρίς drop down menus (πτυσσόμενα μενού).

 1α. Υπολογιστής Δικαιωμάτων Άδειας Οικοδομής (χωρίς drop down menus) (Τελευταία ενημέρωση: 14/09/2022)


Συνήθεις Ερωτήσεις

(ΆΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ)

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
Γ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
Δ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
(ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΆΔΕΙΕΣ )

A. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2020
B. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 2/2020
Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ/ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ
Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΣΤ. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΤΕΚ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

Ανανέωση 23/11/2020


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ_ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ_(1)_ΝΕΑ ΕΝΤΟΛΗ_διορθωμένο.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ_ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ_(2)_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_διορθωμένο.pdfPDF ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ_ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ_(3)_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.PDFPDF ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ_ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ_(4)_Παρ.3α_ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ_ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ_ΔΟΜΗΣΗΣ_ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ_ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ.PDFPDF ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ_ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ_(5)_Παρ. 3β_ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ_ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ_ΔΟΜΗΣΗΣ_ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ_ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ.PDF
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 16-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1_2020 (Ειδικά Διαδικαστικά Μέτρα για Έλεγχο των Αιτήσεων για Οικιστική Ανάπτυξη).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ειδικά Διαδικαστικά Μέτρα για Έλεγχο των Αιτήσεων για Οικιστική Ανάπτυξη - Πολεοδομική Βεβαιότητα (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1_2020).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κ.Δ.Π. 386 - το περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Οικιστική Ανάπτυξη σε Οικόπεδα) Ειδικό (Καταργητικό) Διάταγμα Ανάπτυξης του 2020.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ο Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος (ΕΝΤΟΛΗ 2_2020).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Excel 1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ.xlsx
Κατεβάστε το αρχείο Excel 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ.xlsx
Κατεβάστε το αρχείο Excel 1α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ - ΧΩΡΙΣ (dropdown).xlsx
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΟΔΗΓΟΣ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Νέα Διαδικασία της Οικοδομικής Αδειοδότησης (Παρουσίαση ΥΠΕΣ 24-9-2020).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Νέο Πλαίσιο Πολεοδομικής Αδειοδότησης (Παρουσίαση Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως 24-9-2020).pdfΠίσω στην προηγούμενη σελίδα