Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

Νέα δέσμη μέτρων για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του τόπου Αυξήσεις κινήτρων στο Σχέδιο Παροχής Επιχορηγήσεων για Διατηρητέες Οικοδομές
Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών ανακοινώνει ότι αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη σημασία που έχει η συντήρηση και διάσωση διατηρητέων οικοδομών, ως προς τη διαφύλαξη της συλλογικής μνήμης, αλλά και ως ένα σημαντικό εργαλείο επίτευξης αειφόρου ανάπτυξης, έχει προβεί στην αναθεώρηση του Σχεδίου Παροχής Επιχορηγήσεων για Διατηρητέες Οικοδομές Παγκύπρια, στη βάση του Νέου Διατάγματος ΚΔΠ 378/2022 (για το Διάταγμα πατήστε εδώ).

Τη νέα δέσμη μέτρων, τα οποία αφορούν σε δράσεις και κίνητρα για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής και, ιδιαίτερα, της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του τόπου, έχει εξαγγείλει πρόσφατα ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Νίκος Νουρής (για την ομιλία του Υπουργού πατήστε εδώ).

Στη βάση της νέας δέσμης μέτρων, έχουν γίνει οι πιο κάτω προσθήκες/ αλλαγές:

  · Κάλυψη του 50% του αναγνωρισμένου κόστους της συντήρησης/ αποκατάστασης διατηρητέας οικοδομής, με αύξηση του ποσού μέγιστης παρεχόμενης επιχορήγησης, από €90.000 τώρα σε €100.000.
  · Αύξηση του ποσού της χορηγίας στη βάση νέων εκτιμήσεων αναγνωρισμένου κόστους συντήρησης/ αποκατάστασης διατηρητέας οικοδομής ως πιο κάτω:
    - με εμβαδόν μέχρι 300τμ (αντί μέχρι 120τμ) – €1400/τμ (αντί €1200/τμ)
    - με εμβαδόν 301-1000τμ – €1300/τμ (αντί €1100/τμ)
    - με εμβαδόν > 1001τμ – €1000/τμ (αντί €700/τμ)
  · Κάλυψη των 2/3 του κόστους εργασιών στήριξης οικοδομής, με αύξηση του ποσού μέγιστης παρεχόμενης επιχορήγησης, από €5.000 τώρα σε €20.000.
Πέραν των πιο πάνω αυξήσεων και αλλαγών, έχει προστεθεί και ένα ΝΕΟ κίνητρο για Επιχορήγηση συντήρησης κελύφους διατηρητέας οικοδομής, με την προϋπόθεση ότι θα έχει παρέλθει περίοδος 10 ετών από την προηγούμενη επιχορήγηση συνολικής συντήρησης/ αποκατάστασης. Το ποσό αυτό, καλύπτει επίσης τα 2/3 του κόστους εργασιών συντήρησης, με μέγιστη παρεχόμενη επιχορήγηση τις €20.000.

Αναφέρεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανά έτος είναι €4.500.000, και κάθε χρόνο διατίθεται πλήρως στους αιτητές, λόγω της μεγάλης ζήτησης.

Σημειώνεται ότι τα σχέδια επιχορηγήσεων για συντήρηση και αποκατάσταση διατηρητέων θεωρούνται από τα πλέον γενναιόδωρα στην Ευρώπη.
Περισσότερες πληροφορίες για το Σχέδιο Επιχορήγησης Διατηρητέων Οικοδομών μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, πατώντας εδώ.
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα