Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

Σχέδιο για Παραγωγή μονάδων προσιτής στέγης από τον ΚΟΑΓ
Yλοποίηση προγραμματισμού για παραγωγή προσιτής στέγης. O ΚΟΑΓ να χρηματοδοτεί τις εργασίες του και να εκτελεί έργα με ίδια κεφάλαια ή/και άλλους χρηματικούς πόρους, παράλληλα με την υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων με κρατική χρηματοδότηση.
• Υλοποίηση και παρακολούθηση του Σχεδίου Στέγασης Μέτρια Αμειβομένων («ΣΣΜΑ») για πώληση μονάδων,
• Διαχωρισμός και Πώληση Οικοπέδων («Σχέδιο Οικοπέδων»), και
• Δημιουργία μονάδων / δομών στέγασης ιδιαίτερα ευάλωτων ομάδων και ανηλίκων («οι Δομές») για Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρία («ΤΚΕΑΑ») και Υπηρεσίας Κοινωνικής Ευημερίας («ΥΚΕ»).

Ο ΚΟΑΓ ετοίμασε και κατέθεσε μελέτη στο Υπουργείο σε σχέση με τον αναπτυξιακό του σχεδιασμό, η οποία εξετάζει οκτώ (8) σενάρια με στόχο, κυρίως, την παραγωγή μονάδων για πώληση, ενοικίαση, καθώς επίσης και παραχώρηση οικοπέδων σε προσιτές τιμές.

Υιοθέτηση σεναρίου 8 μελέτης ΚΟΑΓ: Πρόθεση είναι να εξασφαλιστεί η παραγωγή στοχευμένα μονάδων για παραχώρηση για προσιτό ενοίκιο (σχέδιο «ΣΠΕ»), ανά χρονικές περιόδους, μέσα από την κρατική χρηματοδότηση (θα κλειδώνει κάθε φορά ένα συγκεκριμένο project) και η υλοποίηση των υπολοίπων έργων στη βάση του μοντέλου έσοδα – έξοδα (ως η αναφορά πιο πάνω). Ως πρώτο έργο προτεραιότητας θα τεθεί το έργο των διαμερισμάτων στη Λεμεσό. Σύμφωνα με το τελευταίο σενάριο (σενάριο 8) που έχει προταθεί από τον ΚΟΑΓ, όπως ζητήθηκε από το Υπουργείο, προβλέπονται οι πιο κάτω παραδοχές:
(α) 50% επί άμεσων και έμμεσων δαπανών του Αποθεματικού για το Σχέδιο Οικοπέδων
(β) συνέχιση της υφιστάμενης πολιτικής, χωρίς διαφοροποίηση σε σχέση με τα Σχέδια Ακριτικών Περιοχών και ΥΜΑΠΕ όσον αφορά τα μέτρα ενίσχυσης πωλήσεων ΣΣΜΑ
(γ) η Κρατική χρηματοδότηση θα αφορά αποκλειστικά την εκτέλεση του έργου ΣΠΕ1 (Λεμεσού Άγιος Νικόλαος) και ο υπόλοιπος αναπτυξιακός προγραμματισμός του ΚΟΑΓ θα υλοποιείται αποκλειστικά από ιδίους πόρους).

Με βάση το νέο σενάριο 8 του ΚΟΑΓ, για παραγωγή των 138 μονάδων του έργου ΣΠΕ 1 (Άγ. Νικόλαος Λεμεσού) απαιτείται να παραχωρηθεί κρατική χρηματοδότηση συνολικού ύψους €16εκ (€2,5εκ το 2024, €3,5εκ το 2025, €5,5εκ το 2026 και €4,5εκ το 2027). Οι κατασκευαστικές εργασίες του Έργου ΣΠΕ 1 – Αγ. Νικόλαος (εφόσον συμφωνηθεί ότι ο ΚΟΑΓ θα τύχει χρηματοδότησης) μπορούν να αρχίσουν τον 6/2024. Η πρώτη πολυκατοικία 36 διαμερισμάτων θα είναι έτοιμη τον 9/2025 ενώ τον ίδιο μήνα μπορούν να αρχίσουν και οι εργασίες για τις επόμενες τρείς (3) πολυκατοικίες, οι οποίες θα ολοκληρωθούν τον 6/2028. Η χρηματοδότηση για το Έργο όμως έχει μοιραστεί για τα επόμενα 4 χρόνια ως οι οδηγίες που δόθηκαν στον ΚΟΑΓ, με το 2027 να συμπεριλαμβάνει κατασκευαστικές δαπάνες οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το 2028.

Πρόσθετα, με βάση τις πιο πάνω διαφοροποιήσεις των υποθέσεων, σε σχέση με τον υπόλοιπο αναπτυξιακό του σχεδιασμό για προσιτή στέγη, ο ΚΟΑΓ θα προχωρήσει σε μερική αντί πλήρη υλοποίηση του ΣΣΜΑ (σύνολο 190 μονάδες).


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Στεγαστικά Σχέδια του ΚΟΑΓ πατήστε εδώ.

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα