Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

2.2.1 ΧΑΡΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
Η υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου της Ευρώπης ξεκίνησε στις 15 Οκτωβρίου 1985. Σχεδόν όλα τα Κράτη Μέλη του Συμβουλίου είναι σήμερα και μέρη του Χάρτη, με εξαίρεση τα τρία μικρά κράτη του Μονακό, της Ανδόρρας και του Σαν Μαρίνο. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υπογράψει τον Χάρτη στις 8/10/1986 και τον επικύρωσε στις 16/5/1988.

Ο Χάρτης δεσμεύει τα Κράτη Μέλη που έχουν επικυρώσει τη Συνθήκη να εγγυώνται την πολιτική, διοικητική και οικονομική αυτονομία των Τοπικών Αρχών. Προνοεί ότι η αρχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οφείλει να αναγνωρίζεται στην εσωτερική νομοθεσία και , εάν αυτό είναι δυνατό, στο Σύνταγμα. Οι τοπικές αρχές οφείλουν να εκλέγονται με καθολική ψηφοφορία και είναι το πιο πρώιμο νομικό όργανο για την καθιέρωση της αρχής της επικουρικότητας.


Οι Τοπικές Αρχές, ενεργώντας εντός των ορίων του Νόμου, θα πρέπει να είναι σε θέση να ρυθμίζουν και να διαχειρίζονται ένα σημαντικό μέρος των δημοσίων υποθέσεων με δική τους αποκλειστική ευθύνη και προς το συμφέρον του τοπικού πληθυσμού. Ο Χάρτης θεωρεί ότι οι δημόσιες υποθέσεις θα πρέπει να ασκούνται κατά προτίμηση από τις αρχές που είναι εγγύτερα προς τους πολίτες, ενώ ένα υψηλότερο επίπεδο διοίκησης θεωρείται κατάλληλο μόνο όταν ο συντονισμός ή η παραχώρηση των αρμοδιοτήτων είναι αδύνατη ή λιγότερο αποτελεσματική στο αμέσως κατώτερο διοικητικό επίπεδο. Για το σκοπό αυτό, ο Χάρτης θέτει τις προϋποθέσεις που αφορούν την προστασία των ορίων των τοπικών αρχών, την ύπαρξη των κατάλληλων διοικητικών δομών και πόρων για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τους όρους υπό τους οποίους οι αρμοδιότητες αυτές θα ασκούνται, τους οικονομικούς πόρους των τοπικών αρχών και τη νομική προστασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα όρια της διοικητικής εποπτείας των τοπικών αρχών εκτείνονται μέχρι τον έλεγχο νομιμότητας της δράσης τους.


Το Συμβούλιο της Ευρώπης προχώρησε και στην ετοιμασία του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Χάρτας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής στις υποθέσεις μιας Τοπικής Αρχής, το οποίο κυρώθηκε σε Νόμο από την Κυπριακή Δημοκρατία και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αρ. 4156, ημερ. 27/1/2012.


Με το Πρωτόκολλο καλούνται τα Συμβαλλόμενα Μέρη όπως, με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, ενδεχομένως και με την περίληψη κατάλληλων προνοιών στη Νομοθεσία, να διασφαλίσουν σε κάθε πολίτη τους το δικαίωμα και τη δυνατότητα ουσιαστικής συμμετοχής στις υποθέσεις των Τοπικών Αρχών.


Το Υπουργείο Εσωτερικών υιοθετεί τις σχετικές θέσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, σύμφωνα με τις οποίες η ενεργητική και υπεύθυνη δέσμευση των πολιτών, αποτελεί ένα αποφασιστικό παράγοντα διασφάλισης της νομιμότητας και της χρηστής λειτουργίας των δημοκρατικών συστημάτων, επιτρέποντάς τους την άμεση άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής στη διαχείριση των δημοσίων υποθέσεων και καθιστώντας κάθε πολίτη παράγοντα της δημόσιας ζωής.


Σημειώνεται ότι, σε συνέχεια σχετικής Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, τόσο κατά την υπογραφή, όσο και κατά την κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Χάρτας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σχετικά με το Δικαίωμα Συμμετοχής στις Υποθέσεις μιας Τοπικής Αρχής, από μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατατέθηκε έγγραφο εξαίρεσης των κατεχομένων από την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου, βάσει του Άρθρου 4, Παρ. 1.
25/10/2012
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat PROSTHETO_PROTOKOLLO.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΑ.pdfΠίσω στην προηγούμενη σελίδα