Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
Γενικά


Στοιχεία / Δεδομένα


ΕπικοινωνίαΗ ιστοσελίδα αυτή περιέχει όλη την απαραίτητη πληροφόρηση για τη διεξαγωγή εράνων. Περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασια ενώ υπάρχουν και απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις. Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε υποβάλλοντας τις ερωτήσεις σας.

Για να διεξαχθεί οποιοσδήποτε έρανος, απαιτείται άδεια από την Αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή Αδειών. Η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπο και συμπληρώνεται από τον Διοργανωτή του Εράνου.

Πριν συνεισφέρετε σε έρανο βεβαιωθείτε ότι ο διοργανωτής/ερανιστής κατέχει την απαιτούμενη άδεια. Ζητείστε να την
δείτε ή δείτε τον κατάλογο με τις ενεργές άδειες σε αυτή την ιστοσελίδα.

Όσον αφορά την συλλογή αναλωσίμων, έχει εκδοθεί διάταγμα από τον Υπουργό Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 18/02/2022 με αριθμό Κ.Δ.Π. 73/2022.