Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

5.1.1.2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ - Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (Τροποποιητικοί Νόμοι)
Αρχική (Τεχνικές Υπηρεσίες) > Τομέας Οδών και Οικοδομών > Νομοθεσία για Αδειοδότηση Οικοδομών > Ο Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών ΝόμοςΟ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ
(Τροποποιητικοί Νόμοι)


Όλες τις τροποποιήσεις του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου που έχουν γίνει από τις 1963 μέχρι σήμερα, μπορείτε να τις βρείτε πιο κάτω.Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (1)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1963 (Ν. 67_1963).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (2)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1964 (Ν. 6_1964).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (3)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1964 (Ν. 65_1964).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (4)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1969 (Ν. 12_1969).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (5)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1969 (Ν. 38_1969).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (6)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1974 (Ν. 13_1974).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (7)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1974 (Ν. 28_1974).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (8)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1978 (Ν. 24_1978).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (9)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1979 (Ν. 25_1979).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (10)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1982 (Ν. 80_1982).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (11)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1983 (Ν. 15_1983).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (12)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1986 (Ν. 9_1986).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (13)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1986 (Ν. 115_1986).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (14)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 1986 (Ν. 199_1986).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (15)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 (Ν. 53_1987).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (16)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1987 (Ν. 87_1987).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (17)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 1987 (Ν. 316_1987).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (18)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1988 (Ν. 108_1988).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (19)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1988 (Ν. 243_1988).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (20)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 (Ν. 122_1990).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (21)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 (Ν. 97(I)1992).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (22)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1994 (Ν. 45(I)1994).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (23)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 (Ν. 14(I)1996).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (24)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1996 (Ν. 52(I)1996).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (25)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1997 (Ν. 37(I)1997).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (26)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997 (Ν. 72(I)1997).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (27)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 (Ν. 71(I)1998).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (28)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 (Ν. 35(I)1999).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (29)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1999 (Ν. 61(I)1999).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (30)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 1999 (Ν. 81(I)1999).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (31)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 (Ν. 57(I)2000).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (32)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 (Ν. 66(I)2000).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (33)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2000 (Ν. 73(I)2000).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (34)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2000 (Ν. 126(I)2000).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (35)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2000 (Ν. 157(I)2000).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (36)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 (Ν. 26(I)2002).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (37)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 (Ν. 33(I)2002).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (38)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2002 (Ν. 202(I)2002).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (39)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 (Ν. 101(I)2006).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (40)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 (Ν. 21(I)2008).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (41)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2008 (Ν. 32(I)2008).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (42)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 (Ν. 47(I)2011).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (43)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2011 (Ν. 77(I)2011).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (44)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2011 (Ν. 131(I)2011).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (45)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2011 (Ν. 152(I)2011).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (46)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 (Ν. 34(I)2012).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (47)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012 (Ν. 149(I)2012).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (48)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 (Ν. 66(I)2013).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (49)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 (Ν. 40(I)2015).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (50Α)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 (Ν. 19(I)2016)(Επίσημη Εφημερίδα).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (50Β)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 (Ν. 19(I)2016).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (51)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 (Ν. 111(I)2017).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (52)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 (Ν. 143(I)2017).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (53)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 (Ν. 143(I)2018).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (54)-Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 (Ν. 17(I)2019).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (55)-N.53(I)-2021 [Ο Π.Ρ.Ο.Κ.Ο. (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021].pdfΠίσω στην προηγούμενη σελίδα