Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

5.1 ΤΟΜΕΑΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
Τεχνικές Υπηρεσίες
Τομέας Οδών και Οικοδομών


Νομοθεσία για Αδειοδότηση Οικοδομών
Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος
Τροποποιήσεις του περί Ρυθμίσεως και Οικοδομών Νόμου

Οι περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμοί
Τροποποιήσεις του περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμού


Διατάγματα Υπουργείου Εσωτερικών
(σχετικά με αδειότηση οικοδομών)


Άλλες Νομοθεσίες (Εντολές, Εγκυκλίοι, κλπ)
Ευρωκώδικες
Βοηθητικά Έγγραφα στην Ελληνική Γλώσσα


Διαδικασίες Διαβούλευσης & Αδειοδότησης
Διαδικασία Αδειοδότησης Οικοδομών
Έντυπα Αδειοδότησης Οικοδομών
Διαδικασία Διαβούλευσης με άλλες Υπηρεσίες
Δημόσια Διαβούλευση - Το περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Γενικό Διάταγμα Εξαίρεσης
Δημόσια Διαβούλευση - Προσχέδιο Τροποποίησης του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου σύμφωνα με το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Δημόσια Διαβούλευση - Προσχέδιο του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Εργασίες Ουσιωδούς Σημασίας για Οικιστικές Αναπτύξεις) Διάταγμα
Δημόσια Διαβούλευση - Προσχέδιο Τροποποίησης Κανονισμών με τίτλο "Οι περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις) (Τροποιητικοί) Κανονισμοί του 2022"

Νέα Πολιτική Αδειοδότησης της Ανάπτυξης
Ανακοινώσεις, (Σεμινάρια, Ενημερώσεις..) ΕπικοινωνίαΤΟΜΕΑΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
Το Υπουργείο Εσωτερικών είναι το αρμόδιο Υπουργείο για την εφαρμογή του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου και των σχετικών Κανονισμών και το συντονισμό των Οικοδομικών Αρχών ως προς την απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των οικοδομών. Το Υπουργείο στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ομοιομορφία, συνέπεια και αποδοτικότητα του συστήματος του οικοδομικού ελέγχου. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων αυτών, το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί την αναθεώρηση της περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών Νομοθεσίας, με στόχο την ενσωμάτωση σε αυτή σύγχρονων διαδικασιών αδειοδότησης.

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα