Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

5.1.1.5 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ (ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ)
Αρχική (Τεχνικές Υπηρεσίες) > Τομέας Οδών και Οικοδομών > Νομοθεσία για Αδειοδότηση ΟικοδομώνΟ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ
(ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ σχετικά με την αδειότηση οικοδομών)

Κ.Δ.Π. 400/2020 - Το περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποίηση Παραρτήματος IV) Διάταγμα του 2020 (Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό 61IA(5))
(Κανονισμός Πυροπροστασίας)

Κ.Δ.Π. 388/2020-Το περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Διαδικασία Υποβολής & Εξέτασης Αίτησης για Έκδοση Άδειας των Οικιστικών Αναπτύξεων μέχρι 2 Οικιστικές Μονάδες) Διάταγμα του 2020 (Διάταγμα με βάση το άρθρο 3A(1)(α))

Κ.Δ.Π. 404/2019 - Το περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποίηση Παραρτήματος III) Διάταγμα Αρ.1 του 2019 (Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό 61ΗΑ)
(Προσβασιμότητα και ασφάλεια στη χρήση)

Κ.Δ.Π. 309/2019 - Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος, (Προϋποθέσεις Έκδοσης Άδειας δυνάμει του άρθρου 4(2)(στ))

Κ.Δ.Π. 262/2018 - Το περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποίηση Παραρτήματος III) Διάταγμα του 2018 (Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό 61ΗΑ (5)
(Προσβασιμότητα και ασφάλεια στη χρήση)

Κ.Δ.Π. 181/2016 - Το περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Εργασίες Ουσιώδους Σημασίας για Οικιστικές Αναπτύξεις) Διάταγμα του 2016 (Διάταγμα με βάση το άρθρο 10Γ)

Κ.Δ.Π. 196/2014 - Το περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Γενικό Διάταγμα Εξαίρεσης (Διάταγμα με βάση το άρθρο 4Β) (Ξερολιθιά)

Κ.Δ.Π. 281/2013 - Το περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Γενικό Διάταγμα Εξαίρεσης (Διάταγμα με βάση το άρθρο 4Β) (Φωτοβολταϊκά) και Παράρτημα Ι

Κ.Δ.Π. 248/2013 - Το περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, (Διάταγμα με βάση το άρθρο 3Α(1)(α)) - Έντυπο υποβολής αίτησης

Κ.Δ.Π. 406/2012 - Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος, (Διάταγμα με βάση το άρθρο 4(2)(στ)) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ

Κ.Δ.Π. 114/2012 - Το περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος - Διακριτική Ευχέρεια Οικοδομικών Αρχών πέραν Γενικών και Ειδικών Διαταγμάτων Ανάπτυξης (Διάταγμα σύμφωνα με το άρθρο 4(2)(στ)) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ

Κ.Δ.Π. 528/2011 - Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί - Γνωστοποίηση για Ευρωκώδικες (Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 61ΖΑ)

Κ.Δ.Π. 334/2011 - Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών, (Διάταγμα με βάση το άρθρο 10Γ(1))

Κ.Δ.Π. 324/2011 - Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών - Διάταγμα Γενικών Εκτιμήσεων Αξίας δομήσιμου εμβδαδού κατά περιοχή και χρήση

Κ.Δ.Π. 124/2011 - Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος - Γενικό Διάταγμα Εξαίρεσης (Φωτοβολταικά)

Κ.Δ.Π. 307/2009 - Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Διαδικασία εξέτασης και περίοδος εξέτασης αίτησης για έκδοση άδειας οικοδομής για ορισμένες οικοδομές) (Διάταγμα με το βάση το άρθρο 3Α)Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (1)-ΚΔΠ 307-2009 [Διαδικασία Εξέτασης Έκδοση Άδειας Οικοδομής (Ορισμένες Οικοδομές) (1)].pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (2)-ΚΔΠ 124-2011 [Περι Οδών και Οικοδομών Διάταγμα εξαίρεσης(φωτοβολταικά)].pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (3)-ΚΔΠ 324-2011 [To Π.Ρ.Ο.Κ.Ο. (Γενικών Εκτιμήσεων Αξίας Δομήσιμου Εμβδαδού κατά Περιοχή και Χρήση) Διάταγμα του 2011].pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (4)-ΚΔΠ 334-2011 [Πιστοποιητικά μη Εξουσιοδοτημένων Εργασιών-Άρθρο 10Γ(1)].pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (5)-ΚΔΠ 528-2011 [Γνωστοποίηση για Ευρωκώδικες].pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (6)-ΚΔΠ 114-2012 [Διακριτική Ευχέρεια Οικοδομικών Αρχών [ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΔΠ 406_2012].pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (7)-ΚΔΠ 406-2012 [Διακριτική Ευχέρεια Οικοδομικών Αρχών-Άρθρο4(2)(στ)] [ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΔΠ 309_2019].pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (8)-ΚΔΠ 248-2013 [Τετρακατοικία Αυτοέλεγχος-Άρθρο 3A(1)(α)-(με_Έντυπα)].pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (9)-ΚΔΠ 281-2013 [Γενικό Διάταγμα Εξαίρεσης-Φωτοβολταϊκά-Άρθρο 4Β].pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (9α)-ΕΝΤΥΠΟ 4Α - Έντυπο Αυτοελέγχου (Τετρακατοικίας) (09.05.2013).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (10)-ΚΔΠ 196-2014 [Ξεροληθιά-Άρθρο 4Β].pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (11)-ΚΔΠ 181-2016 Ο [Π.Ρ.ΟΚΟ Εργασίες Ουσιώδους Σημασίας για Οικιστικές Αναπτύξεις].pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (12)-ΚΔΠ 262-2018 Ο Π.Ρ.Ο.Κ.Ο. [Τροποποίηση Παραρτήματος 3 για Προσβασιμότητα] (Κανονισμού 61ΗΑ(5)).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (13)-ΚΔΠ 309-2019 [Προϋποθέσεις Έκδοσης Άδειας δυνάμει του άρθρου 4(2)(στ)].pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (14)-Κ.Δ.Π. 404-2019 - Το Π.Ρ.Ο.Κ.Ο. (Τροποποίηση Παραρτήματος III) Διάταγμα Αρ.1 του 2019 (Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό 6.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (18)-ΕΝΤΥΠΟ 11 - Βεβαίωση για Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Μέχρι 20KW) (ΚΔΠ 281.2013).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (16)-Κ.Δ.Π. 400-2020 - Το ΠΡΟΚΟ (Τροποποίηση Παραρτήματος IV)(Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό 61IA(5)).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (15)-Κ.Δ.Π. 388-2020-Το ΠΡΟΚΟ(Διαδικασία Υποβολής & Εξέτασης Αίτησης για Έκδοση Άδειας των Οικιστικών Αναπτύξεων μέχρι 2 Οικιστικές Μονάδες).pdfΠίσω στην προηγούμενη σελίδα