- 13.05.2019 - Αμμόχωστος - Λιοπέτρι - Οικόπεδο

- 13.05.2019-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΦΡΕΝΑΡΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ 0-5145

- 13.05.2019-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ-ΧΩΡΑΦΙ 0-17306

- 13.05.2019-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΛΙΟΠΕΤΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ

- 13.05.2019-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΦΡΕΝΑΡΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ

- 13.05.2019-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ 0-22022

- 13.05.2019-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΔΕΡΥΝΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ

- 13.05.2019-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ-ΧΩΡΑΦΙ-0-22316

- 13.05.2019-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ-ΧΩΡΑΦΙΑ

- 13.05.2019-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ-ΧΩΡΑΦΙ

- 13.05.2019-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ-ΧΩΡΑΦΙ 0-1595

- 14.05.2019 - Αμμόχωστος - Αγία Νάπα - Χωράφι

- 14.05.2019 - Αμμόχωστος - Αγία Νάπα - Χωράφι2

- 14.05.2019 - Αμμόχωστος - Παραλίμνι - Οικόπεδο

- 14.05.2019 - Αμμόχωστος - Λιοπέτρι - Χωράφι

- 14.05.2019 - Αμμόχωστος - Παραλίμνι - Κατοικία

- 14.05.2019 - Αμμόχωστος - Δερύνεια - Οικόπεδο

- 15 05 2019-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΦΡEΝΑΡΟΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ

- 27-05-2019-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ

- 27-05-2019-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΛΙΟΠΕΤΡΙ-ΚΤΟΙΡΙΟ

- 27-05-2019-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΛΙΟΠΕΤΡΙ-ΧΩΡΑΦΙΑ

- 27-05-2019-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ-ΚΤΟΙΡΙΟ

- 11.06.2019-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΦΡΕΝΑΡΟΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ (ΜΙΣΘΩΣΗ)


Αρχείο Πλειστηριασμών ΑμμοχώστουBack To Top