- 24.01.22 - ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ - ΟΙΚΟΠΕΔΟ

- 25-01-2022-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΑΧΝΑ-ΧΩΡΑΦΙ

- 25-01-2022-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΣΩΤΗΡΑ-2 ΟΙΚΟΠΕΔΑ - 0-7919 & 0-7920

- 26-01-2022-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ-ΧΩΡΑΦΙ

- 26-01-2022-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΛΙΟΠΕΤΡΙ-ΧΩΡΑΦΙΑ

- M.26-01-2022-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΛΙΟΠΕΤΡΙ-ΧΩΡΑΦΙΑ-0-266

- 26-01-2022-AMMOXΩΣΤΟΣ-ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ-ΧΩΡΑΦΙ

- 26-01-2022-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΑΥΓΟΡΟΥ-ΧΩΡΑΦΙΑ

- 28-01-2022-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ-ΧΩΡΑΦΙ

- 03-02-2022-ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ-ΛΟΥΤΡΟΝ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ-ΧΩΡΑΦΙ-0.5766

- 03-02-2022-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ-ΚΤΙΡΙΟ

- 03-02-2022-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΦΡΕΝΑΡΟΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ

- 03-02-2022-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ-ΧΩΡΑΦΙΑ

- 03-02-2022-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΔΕΡΥΝΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ

- 03-02-2022-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ-ΧΩΡΑΦΙ

- M.04-02-2022-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΣΩΤΗΡΑ-ΧΩΡΑΦΙ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-0-3814

- 04-02-2022-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-1-692

- 08.02.2022 - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ - ΛΙΟΠΕΤΡΙ - ΧΩΡΑΦΙ

- 08-02-2022-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ-ΧΩΡΑΦΙ-0-606

- 08-02-2022-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΣΩΤΗΡΑ-ΧΩΡΑΦΙ-ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ-0-7551

- 08-02-2022-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΑΧΝΑ-ΧΩΡΑΦΙ-0-3122

- 10-02-2022-Αμμόχωστος-Παραλίμνι- Κατοικία_0_26485 (ADAM & BAMBOS)

- 10-02-2022-Αμμόχωστος-Παραλίμνι- Κατοικία_0_26485 (ΑΛ)

- 10-02-2022-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΑΥΓΟΡΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ

- 11-02-2022-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΑΥΓΟΡΟΥ-XΩΡΑΦΙ-0-1458

- 14.02.2022 - ΦΡΕΝΑΡΟΣ - ΧΑΛΟΣΠΙΤΙΑ - ΧΩΡΑΦΙ

- 14.02.2022 - ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - ΠΑΝΩ ΛΑΚΚΟΣ - ΧΩΡΑΦΙ

- 14.02.2022 - ΔΗΜΙΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - ΠΑΝΩ ΛΑΚΚΟΣ - ΧΩΡΑΦΙ

- 14.02.2022 - ΦΡΕΝΑΡΟΣ - ΧΑΛΟΣΠΙΤΙΑ - ΧΩΡΑΦΙ (1)

- 14.02.2022 - ΑΥΓΟΡΟΥ - ΧΑΛΟΣΠΙΤΙΑ - ΧΩΡΑΦΙ

- 14-02-2022-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ-ΧΩΡΑΦΙ

- 15-02-2022-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ-ΧΩΡΑΦΙ

- 15-02-2022-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΣΩΤΗΡΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ

- 15-02-2022-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΦΡΕΝΑΡΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ

- 21-02-2022-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΛΙΟΠΕΤΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ

- 21.02.2022 - ΧΩΡΑΦΙ - ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

- 22-02-2022-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΔΕΡΥΝΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ

- 22-02-2022-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΛΙΟΠΕΤΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ

- 22-02-2022-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ-ΧΩΡΑΦΙ

- 23-02-2022-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ-ΚΤΙΡΙΟ-0-22279

- 24-02-2022-AMMOΧΩΣΤΟΣ-ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ-ΧΩΡΑΦΙΑ

- 24-02-2022-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ-ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ-ΧΩΡΑΦΙ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

- 24-02-2022-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ-ΧΩΡΑΦΙ

- 24-02-2022-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΛΙΟΠΕΤΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ

- 25-02-2022-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ-ΧΩΡΑΦΙ

- 25.02.2022-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΑΥΓΟΡΟΥ-ΧΩΡΑΦΙΑ- 0-3075, 0-7710

- 25-02-2022 -ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΑΥΓΟΡΟΥ-ΧΩΡΑΦΙι 0-7709

- 25-02-2022-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ-ΧΩΡΑΦΙ- 0-6273

- 25-02-2022-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΔΕΡΥΝΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ

- 28-02-2022-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΣΩΤΗΡΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ

- 28-02-2022-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ-ΑΥΓΟΡΟΥ-ΧΩΡΑΦΙΑ

- 2022 02 28 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΛΙΟΠΕΤΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ - 0-4632

- 2022 02 28 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΦΡΕΝΑΡΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ - 0-1628

- 28-02-2022-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΑΥΓΟΡΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ

- 28-02-2022-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ-ΧΩΡΑΦΙΑ

- 02-03-2022-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ-ΧΩΡΑΦΙΑ

- 02-03-2022-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΑΥΓΟΡΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ

- 07.03.22 - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ - ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - ΧΩΡΑΦΙ

- 10.03.2022-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΑΥΓΟΡΟΥ-ΧΩΡΑΦΙΑ-0-641, 0-5657

- 10.03.2022-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ-ΚΤΙΡΙΟ-0-20284

- 24.03.2022 - ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - ΒΡΥΣΟΥΔΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

- 31-03-2022-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΛΙΟΠΕΤΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ

- 19-11-2021-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ-ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ


Αρχείο Πλειστηριασμών ΑμμοχώστουBack To Top