- 24-01-2022, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, 0-71636, 0-71641
- 24-01-2022, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΑΓΙΑ ΦΥΛΑΞΙΣ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, 0-72764, 0-72769
- 24.01.22 - ΛΕΜΕΣΟΣ - ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΧΩΡΑΦΙ
- 25-01-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΜΟΝΗ-ΧΩΡΑΦΙ-8V9F9GMH4D
- 25-01-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΜΟΝΗ-ΧΩΡΑΦΙ-04WDJLQXCY
- 25-01-2022- ΛΕΜΕΣΟΣ - ΧΩΡΑΦΙ- ΔΕΛΤΙΟ_Υ3415.2003_4700
- 25-01-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 25-01-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ-0-18668
- 25-01-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΜΑΝΔΡΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ-0-4034
- M.26-01-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΜΑΘΙΚΟΛΩΝΗ-ΧΩΡΑΦΙ-0-8766
- 26-01-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-5-58772
- 26-01-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΖΩΟΠΗΓΗ-3 ΧΩΡΑΦΙΑ-0-4250
- 26-01-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΑΘΟΛΙΚΗ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-5-51612
- 26-01-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΟΛΟΣΣΙ-ΕΡΗΜΗ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 26-01-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΧΩΡΑΦΙ
- 26.01.2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΣΩΤΗΡΑ-2 ΧΩΡΑΦΙΑ
- 28-01-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΑ ΦΥΛΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 28-01-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΙΣΣΟΥΡΙ-ΑΛΕΚΤΟΡΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 28-01-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΧΝΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 28-01-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ-0-28407
- 28-01-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΡΕΣ-3 ΧΩΡΑΦΙΑ-0-3948
- 28-01-2022, Ηλ. Πλειστηριασμός, Λεμεσός, Δήμος Λεμεσού, Κατάστημα, 5-616
- 28-01-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ-0-8179
- 28-01-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-0-5966
- 28-01-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 28-01-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΟΜΟΝΟΙΑ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
- 28-01-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 28-01-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 28-01-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ(1)
- 28-01-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΒΑΣΑ ΚΟΙΛΑΝΙΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ
- 28-01-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 28-01-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΑ ΦΥΛΑ-ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
- 28-01-2022, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, 5-615
- 31-01-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΜΟΝΑΓΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 31-01-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΔΩΡΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 31-01-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ-ΧΩΡΑΦΙ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-0-9256
- 31-01-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΟΤΑΜΙΤΙΣΣΑ-ΧΩΡΑΦΙ-0-3471
- 31-01-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓ. ΤΥΧΩΝ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-0-12373
- 31-01-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-4-291
- 31-01-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓ. ΤΥΧΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-4-290
- 31-01-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓ. ΦΥΛΑΞΗ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-0-29213
- 31-01-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΣΟΥΝΙ ΖΑΝΑΚΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 31-01-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 1-2-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΧΝΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ-0.17838+0.13459+0.15366
- 1-2-22-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΧΝΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ,ΑΜΠΕΛΙΑ-0.17299+0.17282
- 02-02-2022, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ, ΟΙΚΟΠΕΔΑ, 9-47, 9-48, 9-50,9-51
- 02-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-0-17671
- 02-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΥΨΩΝΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ-0-14583
- 02-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΣΩΤΗΡΑ ΛΕΜΕΣΟΥ-2 ΧΩΡΑΦΙΑ-0-7368&0-8335
- 02-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-Α. ΤΥΧΩΝ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-4-2008
- 02-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΥΨΩΝΑΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ-HMITEΛΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-0-22494
- 04-02-2022 - ΛΕΜΕΣΟΣ -ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ - ΧΩΡΑΦΙ 0-4391
- 04-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΣΑΝΙΔΑ-ΧΩΡΑΦΙ-0-2945
- 04-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΣΑΝΙΔΑ-ΧΩΡΑΦΙ-0-2980
- 04-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΦΑΣΟΥΛΑ-ΧΩΡΑΦΙ-0-14942
- 07-02-2022, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ, ΧΩΡΑΦΙ ΜΕ ΚΤΙΡΙΑ, 0-15525
- 07-02-2022, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-13626
- 07-02-2022, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-14101
- 07-02-2022, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΤΡΑΧΩΝΙ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-2463
- 07-02-2022, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-15618
- 07-02-2022, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ + ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΙ, 5 ΧΩΡΑΦΙΑ
- 07-02-2022, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ, ΧΩΡΑΦΙΑ, 0-13692, 0-11299
- 07.02.22 - ΛΕΜΕΣΟΣ - ΠΙΣΣΟΥΡΙ - ΧΩΡΑΦΙ
- 07.02.22 - ΛΕΜΕΣΟΣ -ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ -ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΧΩΡΑΦΙ
- M.07-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΑΘΟΛΙΚΗ-ΤΡΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ-2-43728
- 08-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ-3-202
- 08-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΒΑΣΑ ΚΟΙΛΑΝΙΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ-0-7075
- 08-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-3-413
- 08-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΖΑΚΑΚΙ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-1-235
- 09-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΡΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 09-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΡΕΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 10-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΣΟΥΝΙ ΖΑΝΑΚΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 10-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΜΟΝΗ-ΧΩΡΑΦΙ
- 10-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΛΟΔΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 10-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΟΡΦΗ-ΧΩΡΑΦΙ
- 10-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 10-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΑΤΩ ΜΥΛΟΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 10-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΡΑΜΥΘΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 10-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΑ ΦΥΛΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 10-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΑΘΟΛΙΚΗ-ΚΤΙΡΙΟ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 10-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 11-2-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ-0.6869 (μισό μερίδιο)
- 11-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
- 11-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΛΩΝΑΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 11-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ-ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 11-02-2022 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΛΩΝΑΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ-0.1411
- 11-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-AΡΣΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ-4-110
- 11-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-3-512
- 14-02-2022, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ, 0-14262
- 14-02-2022-Λεμεσός-Παρεκκλησιά- Χωράφι_0_15808
- 15-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΑ ΦΥΛΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 15-02-2022 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΒΟΥΝΙ-ΧΩΡΑΦΙ-0.13322
- 15-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ-ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 15-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΡΕΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 16-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΛΙΜΝΑΤΗΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 17-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΖΑΚΑΚΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 17-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- M.18-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΣΙΛΙΚΟΥ-ΧΩΡΑΦΙΑ-0-9242 & 0-9424
- 21-2-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΔΥΜΕΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ-0.4312+0.3961
- 21-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΣΟΥΝΙ-ΖΑΝΑΚΙΑ-7 ΧΩΡΑΦΙΑ-0-2152
- 22-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΧΝΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 22-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΟΛΟΣΣΙ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 22-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΥΨΩΝΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 23-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΧΝΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 23-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΥΨΩΝΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 23-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΛΑΝΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ-0-8527
- 23-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ-KATOIKIA-3-236
- 23-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΝΩΓΥΡΑ-ΧΩΡΑΦΙ-0-20030
- 24-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΟΜΟΝΟΙΑ-ΚΤΙΡΙΟ
- 24-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 24-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 24-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΛΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 24-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΘΕΡΑΠΩΝ-ΧΩΡΑΦΙ
- 24-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 24-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΕΛΕΝΔΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 24-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
- 24-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΜΑΘΙΚΟΛΩΝΗ-ΑΨΙΟΥ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 24-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΟΤΑΜΙΟΥ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 24-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΡΑΜΥΘΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 24-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ-ΧΩΡΑΦΙ
- 24-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ-ΜΟΝΙΑΤΗΣ-ΠΕΡΑ ΠΕΔΙ-ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 24-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΑΨΑΛΟΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ-ΤΡΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ
- 25-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΡΑΜΥΘΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 25-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 25-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
- 25-02-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΟΜΟΔΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 25-02-2022 ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΥΨΩΝΑΣ ΧΩΡΑΦΙ 0-19219
- 2022 02 28 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΜΟΝΗ-ΧΩΡΑΦΙ-0-8690
- 28-02-2022, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, 6-63600
- 28.02.22 - ΛΕΜΕΣΟΣ - ΚΟΛΟΣΙ - ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 02-03-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
- 02-03-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 02-03-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΧΝΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 03-03-2022, ΗΛ. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-21464
- 02-03-2022, Ηλ. Πλειστηριασμός, Λεμεσός, Δημος Λεμεσου, Αγια Ναπα, Καταστημα, 2-61127
- 07.03.22 - ΛΕΜΕΣΟΣ - ΔΗΜΟΣ Κ.ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΧΩΡΑΦΙ
- 8-3-22-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-0.24288
- 08-03-22 ΛΕΜΕΣΟΣ - ΔΥΜΕΣ - ΧΩΡΑΦΙ - 0.3488
- M.08.03.2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΜΑΝΔΡΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ-0-5709
- 08-03-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-0-67788
- 08-03-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝ-ΧΩΡΑΦΙ- 8-170
- 09-03-2022, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ + ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 8-42560, 8-42561, 8-49421
- 09-03-2022, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ, 3-142
- M.10.03.2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΖΑΚΑΚΙ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-5-150
- 10-03-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ-ΧΩΑΡΑΦΙ
- 10-03-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
- 10-03-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΛΙΜΝΑΤΗΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 10-03-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΣΟΥΝΙ ΖΑΝΑΚΙΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 11.03.2022 - ΛΕΜΕΣΟΣ - ΑΛΑΣΣΑ - ΧΩΡΑΦΙ
- 11.03.2022 - ΛΕΜΕΣΟΣ - ΣΟΥΝΙ - ΖΑΝΑΚΙΑ - ΧΩΡΑΦΙ
- 30-03-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΟΛΟΣΣΙ-ΚΤΙΡΙΟ
- 30-03-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΚΡΟΥΝΤΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 30-03-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΛΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 29-04-2022-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΚΡΟΥΝΤΑ-ΧΩΡΑΦΙ


Αρχείο Πλειστηριασμών ΛεμεσούBack To Top