- 02.05.2019 - Λεμεσός - Επταγώνεια - Χωράφι
- 02.05.2019 - Λεμεσός - Αλέκτορα - Πισσούρι - Χωράφια
- 02.05.2019 - Λεμεσός - 'Αγιος Αθανάσιος - Διαμερίσματα
- 02.05.2019 - Λεμεσός - Ανώγυρα - Χωράφι
- 02.05.2019 - Λεμεσός - Κυπερούντα - Χωράφι
- 03.05.2019-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΖΑΚΑΚΙ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
- 03.05.2019-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 03.05.2019-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΣΠΙΤΙΑ
- 03.05.2019-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 03.05.2019-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
- 06.05.2019 - Λεμεσός - Πάχνα - Χωράφι
- 06.05.2019 - Λεμεσός - Άγιος Θεράπων - Χωράφι
- 06.05.2019 - Λεμεσός - Μοναγρούλλι - Χωράφι
- 06.0.2019 - Λεμεσός - Κάτω Πολεμίδια - Οικόπεδο
- 06.05.2019 - Λεμεσός - Πισσούρι - Χωράφι
- 06.05.2019 - Λεμεσός - Τζαμί Τζεντίτ - Δωμάτιο Μηχανής
- 06.05.2019 - Λεμεσός - Αψιού - Χωράφια
- 7.5.2019- Λεμεσός-Παρεκκλησιά-Κατοικία
- 08-05-2019-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΤΡΙΜΗΚΛΗΝΗ-ΧΩΡΑΦΙ
- 08-05-2019-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΟΜΟΔΟΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 08-05-2019-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΙΣΣΟΥΡΙ
- 08-05-2019-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΥΨΩΝΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 08-05-2019-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 08-05-2019-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΧΝΑ-ΑΝΩΓΥΡΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 09.05.2019-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΥΨΩΝΑΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ (ΜΙΣΘΩΣΗ)
- 10.05.2019-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΔΗΜΟΣ ΥΨΩΝΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 10.05.2019-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΟΜΟΝΟΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 10.05.2019-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΑ ΦΥΛΑΞΙΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 10.05.2019-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙA NAΠΑ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
- 10.05.2019-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΡΕΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 10.05.2019-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙA ΖΩΝΗ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
- 13.05.2019 - Λεμεσός - Μοναγρούλλι - Χωράφι2
- 13.05.2019 - Λεμεσός - Πεντάκωμο - Χωράφι
- 13.05.2019 - Λεμεσός - Μοναγρούλλι - Χωράφι
- 13.05.2019 - Λεμεσός - Πεντάκωμο Μοναγρούλλι - Χωράφια
- 13.05.2019 - Λεμεσός - Παρεκκλησιά - Χωράφια
- 13.05.2019 - Λεμεσός - Αγία Φύλαξη - Οικόπεδο
- 13.05.2019 - Λεμεσός - Πελένδρι - Χωράφι
- 14 05 2019-ΛΕΜΕΣΟΣ- ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 14 05 2019-ΛΕΜΕΣΟΣ- ΑΓΙΑ ΦΥΛΑΞΙΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 14 05 2019-ΛΕΜΕΣΟΣ- ΚΑΨΑΛΟΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 14 05 2019-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΤΟΠΟΣ
- 14 05 2019-ΛΕΜΕΣΟΣ- ΚΑΨΑΛΟΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ 2-617
- 16-05-2019-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΧΝΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 16-05-2019-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΙΣΣΟΥΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 16-05-2019-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΝΩ ΠΛΑΤΡΕΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 16-05-2019-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΧΝΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 16-05-2019-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΨΙΟΥ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 23.05.2019-Πέρα Πεδί-Λεμεσός-Χωράφια
- 23.5.2019- Άγιος Αθανάσιος-Λεμεσός-Χωράφι
- 23.05.2019 - Λεμεσός - Πολεμιού - Κατοικία
- 28.05.2019 - Λεμεσός - Πάχνα - Οικία Χωράφι
- 28.05.2019 - Λεμεσός - Πραστειό Αυδήμου - Χωράφι
- 28.05.2019 - Λεμεσός - Γερμασόγεια - Χωράφι
- 28.05.2019 - Λεμεσός - Κάτω Πολεμίδια - Οικόπεδο
- 31.05.2019 Ύψωνας-Λεμεσός-Οικόπεδο
- 31.05.2019 Ύψωνας-Λεμεσός-Χωράφι
- 31.05.2019 Μέσα Γειτονιά-Λεμεσός-Οικόπεδο
- 21.05.2019 - ΛΕΜΕΣΟΣ - ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ - ΜΙΣΘΩΣΗ


Αρχείο Πλειστηριασμών ΛεμεσούBack To Top