- 28-01-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 28-01-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 28-01-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ-ΧΩΡΑΦΙ
- 29-01-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΦΑΣΟΥΛΑ-ΧΩΡΑΦΙ-0-12702
- 29-01-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΥΡΓΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 29-01-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΥΨΩΝΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 29-01-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΕΡΑ ΠΕΔΙ-2 ΧΩΡΑΦΙΑ-0-4750
- 29-01-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 29-01-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
- 29-01-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ-0-6946
- 29-01-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΜΟΝΗ-ΧΩΡΑΦΙ
- 29-01-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΡΟΣ-ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 29-01-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΡΣΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 29-01-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΥΨΩΝΑΣ-ΠΕΡΙΒΟΛΙ-4-378
- 29-01-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΝΩ ΚΙΒΙΔΕΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 29-01-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 29.01.2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 4.2.2021 (E-AUCTION)-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΛΟΥΒΑΡΑΣ-ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΑΦΙΑ
- 05-02-2021, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΑΨΙΟΥ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-11710
- 05-02-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΑ ΦΥΛΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 05-02-2021, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΔΙΕΡΩΝΑ, 4 ΧΩΡΑΦΙΑ
- 05-02-2021, EAUCTION, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΑΨΙΟΥ, 5 ΧΩΡΑΦΙΑ
- 09-02-2021, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ, ΧΩΡΑΦΙ-0-4700, ΧΩΡΑΦΙ-0-4768, ΧΩΡΑΦΙ-0-6148
- 09-02-2020, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΜΑΛΙΑ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 0-8840
- 09-02-2021, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΑΓΡΟΣ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-12791
- 09-02-2021, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΠΡΑΣΤΙΟ ΑΥΔΗΜΟΥ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-7600
- 10-02-2021, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΑΠΕΣΙΑ, ΧΩΡΑΦΙ-ΧΑΡΟΥΠΙΕΣ-0-10385
- 10-02-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ, ΠΡΑΣΤΙΟ ΑΥΔΗΜΟΥ- ΧΩΡΑΦΙ - 0-7268
- 10-02-2021 ΛΕΜΕΣΟΣ ΔΙΕΡΩΝΑ ΧΩΡΑΦΙΑ-ΕΛΙΕΣ 0-6318 0-6319 0-6320
- 15-02-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 15.02.2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΝΩ ΚΙΒΙΔΕΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 22-02-2021, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΑΠΕΣΙΑ-ΛΑΝΕΙΑ, 6 ΧΩΡΑΦΙΑ
- 22-02-2021, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΟΙΚΟΠΕΔΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 22-02-2021,ΛΕΜΕΣΟΣ,ΔΙΕΡΩΝΑ,ΧΩΡΑΦΙ,ΕΛΙΕΣ,0-5776
- 22-02-2021,ΛΕΜΕΣΟΣ,ΔΙΕΡΩΝΑ,ΚΑΤΟΙΚΙΑ,0-6189
- 22-02-2021, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, 5 ΧΩΡΑΦΙΑ
- 22-02-2021, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΔΩΡΑ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-7881
- 22-02-2021, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΧΩΡΑΦΙ-ΑΜΠΕΛΙ, 0-7714
- 22-02-2021, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΚΟΙΛΑΝΙ, ΧΩΡΑΦΙΑ, 0-16118, 0-16462, 0-18280, 0-19610
- 22-02-2021, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΔΩΡΑ, ΧΩΡΑΦΙ-ΑΜΠΕΛΙ-ΕΛΙΕΣ, 0-8819
- 23-02-2021, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΑΡΑΚΑΠΑΣ, ΧΩΡΑΦΙ-ΧΑΡΟΥΠΙΕΣ-0-8581
- 23-02-2021, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-1898, ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΧΩΡΑΦΙΑ, 0-4783,0-4784, 0-7442
- 23-02-2021, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-8096, ΠΑΧΝΑ, ΧΩΡΑΦΙ-ΑΜΠΕΛΙ, 0-19192
- 23-02-2020, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΔΙΕΡΩΝΑ, ΧΩΡΑΦΙ-ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ, 0-6118
- 25-02-2021, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΑΨΙΟΥ, 7 ΧΩΡΑΦΙΑ
- 25-02-2021, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΠΑΛΟΔΕΙΑ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-6750
- 25-02-2021, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΥΨΩΝΑ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-17457
- 25-02-2021, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΥΨΩΝΑΣ, ΧΩΡΑΦΙ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ, 0-17670
- 26-02-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΕΡΑ ΠΕΔΙ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 26-02-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΦΙΑ ΦΥΛΑ-ΟΜΟΝΟΙΑΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
- 26.02.2021 ΤΡΙΜΙΚΛΙΜΗ ΛΕΜΕΣΟΣ 0-6744
- 26.02.2021- ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ-0-28977
- 26-02-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-AΣΓΑΤΑ-2 ΧΩΡΑΦΙΑ-0-10681
- 26.02.2021 ΓΕΡΜΑΣΟΓ ΛΕΜΕΣΟΣ-0-23206
- 26-02-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ AΓΙΟΣ ΣΠΥΡ-2-442
- 26-02-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΙΣΣΟΥΡΙ-0-26160
- 26-02-2021, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΥΨΩΝΑΣ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-12516
- 26-02-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΟΛΟΣΣΙ-ΧΩΡΑΦΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-0-10273
- 26-02-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣΙ-2 ΧΩΡΑΦΙΑ-0-8011
- 26-02-2021, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΡΕΣ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-3994
- 26-02-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΧΝΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 02-03-2021, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΠΥΡΓΟΣ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-19205
- 03-03-2021-ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΛΕΜΕΣΟΣ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-5-57962
- 03-03-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΜΑΘΙΚ-ΧΩΡΑΦΙ-0-8766
- 03-03-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΡΣΟΣ-3 ΧΩΡΑΦΙΑ-3-97
- 03-03-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΒΑΣΑ-XΩΡΑΦΙΑ-0-3376
- 03-03-2021-ΠΛΑΤΡΕΣ ΛΕΜΕΣΟΣ- ΧΩΡΑΦΙΑ-0-4275
- 03-03-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-OMOΔΟΣ- ΚΑΤΟΙΚΙΑ 0-11463
- 03-03-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΡΟΔΡ-0-5498
- 08-03-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ- ΑΓ ΜΑΝΔΡΙΑ - ΧΩΡΑΦΙ - 0-9973
- 08-03-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ- ΠΕΛΕΝΔΡΙ- ΧΩΡΑΦΙΑ-0-10514
- 08-03-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ- ΔΩΡΟ -XΩΡΑΦΙA-2-85
- 08-03-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ- ΤΡΑΧΩΝΙ - ΓΗ - 0-3462
- 08-03-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ- ΚΕΛΑΚΙ -XΩΡΑΦΙ- 0-6448
- 08-03-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ- ΛΙΜΝΑΤΙ - ΓΗ- 0-19325
- 08-03-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ- ΣΙΛΙΚΟΥ - ΧΩΡΑΦΙ - 0-9973
- 08-03-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ- ΠΙΣΣΟΥΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ- 0-22032
- 08-03-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ- ΣΠΙΤΑΛΙ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ- 0-5008
- 08-03-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ- ΜΟΝΑΓΡ - ΓΗ- 0-10954
- 10.03.2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ&ΓΡΑΦΕΙΑ-0-67112
- 11-03-2021-ΚΟΛΟΣΣΙ- ΛΕΜΕΣΟΣ ΧΩΡΑΦΙ- 0-7958
- 11-03-2021-ΠΟΤ ΓΕΡΜΑΣ- ΛΕΜΕΣΟΣ ΧΩΡΑΦΙ- 0-19895
- 11-03-2021-ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ- ΧΩΡΑΦΙ-0-15811
- 11-03-2021 ΝΕΑΠΟΛΗ-ΛΕΜΕΣΟΣ- ΔΙΑΜΕΡ- 4-57325
- 11-03-2021-ΒΑΣΑ- ΛΕΜΕΣΟΣ ΧΩΡΑΦΙ- 0-7304
- 11-03-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ - ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ-KATOIKIA- 0-31298
- 11-03-2021- ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΛΙ- ΛΕΜΕΣΟΣ- OIKOΠΕΔΟ-0-9189
- 11-03-2021 ΑΡΑΚΑΠΑΣ-ΛΕΜΕΣΟΣ- ΚΑΤΟΙΚΙΑ- 0-7203
- 11-03-2021 ΚΟΡΦΗ- ΛΕΜΕΣΟΣ- ΧΩΡΑΦΙ- 0-6843
- 11-03-2021-ΑΣΓΑΤΑ - ΛΕΜΕΣΟΣ- XΩΡΑΦΙ-0-11010
- 11-03-2021-ΜΑΝΔΡΙΑ- ΛΕΜΕΣΟΣ ΧΩΡΑΦΙΑ- 0-4289
- 11-03-2021-ΑΨΙΟΥ- ΛΕΜΕΣΟΣ ΧΩΡΑΦΙ-0-11026
- 11-03-2021 ΚΟΡΦΗ- ΛΕΜΕΣΟΣ- ΧΩΡΑΦΙ- 0-7151
- 11-03-2021-ΚΟΛΟΣΣΙ- ΛΕΜΕΣΟΣ ΧΩΡΑΦΙ-0-8877
- 11-03-2021, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΑΝΩΓΥΡΑ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-20394
- 12-03-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΙΣΣΟΥΡΙ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 12-03-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 12-03-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
- 12-03-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
- 12-03-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-AΠ. ΠΕΤΡΟΣ Κ ΠΑΥΛΟΣ- KATOIKIA 4-235
- 12-03-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΥΡΓΟΣ- KATOIKIA 0-16380
- 12-03-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΩΡΑΦΙ 0-4853
- 12-03-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΑΜΙΝΑΡΙΑ ΧΩΡΑΦΙ- 0-2433
- 12-03-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΑ ΦΥΛΑΞΙΣ-ΧΩΡΑΦΙ 0-26333
- 12-03-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓ ΖΩΝΗ -YΠΟΓΕΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 4-34530
- 12-03-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-EΠΤΑΓΩΝΗ-KATOIKIA 0-7609
- 12-03-2021-ΜΟΝΑΓΡΙ- ΛΕΜΕΣΟΣ ΧΩΡΑΦΙA-0-9527
- 12-03-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑ- ΟΙΚΟΠΕΔΟ 0-8158
- 24-03-2021, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΑΡΣΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ-5-107, ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ-0-7965
- 24-03-2021, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, 2-122
- 26-03-2021, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΚΙΣΣΟΥΣΑ, ΧΩΡΑΦΙ-ΑΜΠΕΛΙ, 0-2690
- 26-03-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΙΣΣΟΥΣΑ-ΧΩΡΑΦΙ-ΑΜΠΕΛΙ-0-2761
- 26-03-2021, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΑΡΣΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ, ΧΩΡΑΦΙ-ΑΜΠΕΛΙ-2-120
- 05-04-2021-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΡΟΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ


Αρχείο Πλειστηριασμών ΛεμεσούBack To Top