- 24-07-2019-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ-ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
- 24-07-2019-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΣΓΑΤΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 24-07-2019-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΙΣΣΟΥΡΙ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 24-07-2019-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΑ ΦΥΛΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 24-07-2019-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΣΟΥΝΙ ΖΑΝΑΚΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 25.07.2019 - Λεμεσός - Πρόδρομος - Χωράφια
- 29.07.2019-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΜΕΣΟΠΑΤΩΜΑ
- 29.07.2019-ΛΕΜΕΣΟΣ- ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 29-07-2019 ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ - ΛΕΜΕΣΟΣ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - 4-49904
- 29.07.2019-ΛΕΜΕΣΟΣ- ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ- 0-21048
- 29.07.2019-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ-ΓΡΑΦΕΙΑ
- 29.07.2019-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ-ΚΤΙΡΙΟ-3-43678
- 29.07.2019-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΖΑΚΑΚΙ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 0-70680
- 29.07.2019-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ-3-76
- 29-07-2019 ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - ΛΕΜΕΣΟΣ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - 2-51106 -
- 30.07.2019 - Λεμεσός - Πισσούρι - Χωράφι
- 30.07.2019 - Λεμεσός - Μέσα Γειτονιά - Οικόπεδο
- 30.07.2019 - Λεμεσός - Πύργος - Χωράφι
- 30.07.2019 - Λεμεσός - Πάχνα - Χωράφια
- 30.07.2019 - Λεμεσός - Αγία Φύλαξη - Οικόπεδο
- 30.07.2019 - Λεμεσός - Πάχνα - Κατοικία
- 30.07.2019 - Λεμεσός - Ποταμός Γερμασόγειας - Οικόπεδο
- 30.07.2019 - Λεμεσός - Αγία Φύλαξη - Χωράφι
- 30.07.2019 - Λεμεσός - Παλόδεια Σπιτάλι - Χωράφια
- 30.07.2019 - Λεμεσός - Άγιος Σπυρίδων - Χωράφι
- 30.07.2019 - Λεμεσός - Τραχώνι - Χωράφι
- 01.08.2019 - Λεμεσός - Απόστολοι Πέτρος & Παύλος - Οικόπεδο
- 01.08.2019 - Λεμεσός - Πάνω Κυβίδες - Χωράφι
- 01.08.2019 - Λεμεσός - Μουταγιάκκα - Οικόπεδο
- 05-08-2019-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-4-57294
- 05-08-2019-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΣΟΥΝΙ-ΖΑΝΑΚΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ-05394, 0-5395
- 07.08.2019- ΛΕΜΕΣΟΣ-ΕΠΤΑΓΩΝΕΙΑ- ΧΩΡΑΦΙΑ-0-8942, 0-7359
- 07.08.2019- ΛΕΜΕΣΟΣ-ΔΩΡΑ-ΧΩΡΑΦΙ-0-7230
- 07.08.2019- ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ- 0-13422
- 07.08.2019- ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ-2-16
- 07.08.2019- ΛΕΜΕΣΟΣ- ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ- ΚΑΤΟΙΚΙΑ- 0-7656
- 08.08.2019-ΛΕΜΕΣΟΣ- ΜΟΝΗ-ΧΩΡΑΦΙ-0-7668
- 08.08.2019-ΛΕΜΕΣΟΣ- ΜΟΝΗ-ΧΩΡΑΦΙ-0-10462
- 08.08.2019-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΟΙΛΑΝΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 08.08.2019-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΡΑΜΥΘΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 08.08.2019-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΠΕΣΙΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 08.08.2019-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΜΟΝΑΓΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 08.08.2019-ΛΕΜΕΣΟΣ- ΜΟΝΙΑΤΗΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 23.08.2019 - Λεμεσός - Κολόσσι - Χωράφι
- 23.08.2019 - Λεμεσός - Δωρά - Κατοικία
- 23.08.2019 - Λεμεσός - Απόστολοι Πέτρος & Παύλος - Κατάστημα2
- 23.08.2019 - Λεμεσός - Απόστολοι Πέτρος & Παύλος - Κατάστημα
- 23.08.2019 - Λεμεσός - Ζακάκι - Κατοικία
- 23.08.2019 - Λεμεσός - Πισσούρι - Χωράφι
- 23.08.2019 - Λεμεσός - Ύψωνας - Αμπέλι
- 23.08.2019 - Λεμεσός - Γερμασόγεια - Οικόπεδο
- 26-08-2019, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΠΙΣΣΟΥΡΙ, ΧΩΡΑΦΙ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 0-29083, 0-29234
- 26-08-19, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΠΙΣΣΟΥΡΙ, ΧΩΡΑΦΙΑ, 0-22487, 0-22531, 0-22532
- 26-08-19, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΡΙΑ, 0-26600
- 26-08-19, ΛΕΜΕΣΟΣ-ΝΕΑΠΟΛΗ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, 3-51853
- 26-08-19, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, 0-23118
- 26-08-2019, ΛΕΜΕΣΟΣ-ΛΑΝΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ,0-6554, 0-8432


Αρχείο Πλειστηριασμών ΛεμεσούBack To Top