- 29-09-2020,ΛΕΜΕΣΟΣ,ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ,ΧΩΡΑΦΙ,0-28926,TENDER
- 22-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 29-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΛΟΔΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 29-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ-ΜΟΝΙΑΤΗΣ-ΑΠΟΘΗΚΗ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 29-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 29-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 29-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΟΛΟΣΣΙ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΧΩΡΑΦΙ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
- 29-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΚΤΙΡΙΟ
- 29-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΤΟΠΟΣ
- 29-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΣΓΑΤΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 29-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΜΟΝΙΑΤΗΣ-ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 12.30 ΛΕΜΕΣΟΣ - ΟΜΟΔΟΣ - ΧΩΡΑΦΙ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 29-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΧΝΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 29-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΙΣΣΟΥΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
- 29-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΙΣΣΟΥΡΙ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 30-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΤΡΑΧΩΝΙ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 30-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΡΕΚΛΗΣΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 30-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 30-10-2020-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
- 02-11-2020, E-AUCTION, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΑΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ, 12 ΟΙΚΟΠΕΔΑ
- 02-11-2020, E-AUCTION, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΔΙΕΡΩΝΑ, 10 ΧΩΡΑΦΙΑ
- 02-11-2020, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΑΓΡΟΣ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ, 0-14759
- 02-11-2020, E-AUCTION, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ, ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ, 5-35169
- 02-11-2020, E-AUCTION, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΑΓΙΑ ΦΥΛΑΞΙΣ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ, 0-27417
- 02-11-2020, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ, 2-58088
- 02.11.2020-Λεμεσός-Απεσιά-Χωράφι
- 03-11-2020,ΛΕΜΕΣΟΣ,ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ,ΧΩΡΑΦΙΑ,0-13020,0-17386
- 03-11-2020,ΛΕΜΕΣΟΣ,ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ,ΧΩΡΑΦΙ,0-15074
- 03-11-2020,ΛΕΜΕΣΟΣ,ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ,ΧΩΡΑΦΙΑ,0-15419,0-15326
- 04-11-2020, E-AUCTION, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΠΑΡΑΜΥΘΑ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-10600
- 04-11-2020, E-AUCTION, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ, ΧΩΡΑΦΙΑ 0-6103, 0-8014, 0-7642
- 04-11-2020, E-AUCTION, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΠΑΧΝΑ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-18523
- 04-11-2020, E-AUCTION, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ, 1-136
- 04-11-2020, E-AUCTION, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΤΡΙΜΙΚΛΙΝΗ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-6350
- 04-11-2020, Ε-AUCTION, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-5807
- 04-11-2020, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΠΟΤΑΜΙΟΥ, ΧΩΡΑΦΙΑ, 0-2951, 0-2952, 0-2953
- 04-11-2020, Ε-AUCTION, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΠΡΑΣΤΙΟ ΑΥΔΗΜΟΥ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-8470
- 04-11-2020, Ε-ΑUCTION, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΤΡΑΧΩΝΙ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-4493


Αρχείο Πλειστηριασμών ΛεμεσούBack To Top