- 18.02.2019-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ-2 ΟΙΚΟΠΕΔΑ
- 19-02-2019-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
- 19-02-2019-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΑΛΙ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 19-02-2019-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 19-02-2019-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 19-02-2019-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΤΣΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 19-02-2019-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 20.02.2019 - Λευκωσία - Καλιάνα - Χωράφι
- 20.02.2019 - Λευκωσία - Στρόβολος - Οικόπεδο2
- 20.02.2019 - Λευκωσία - Λατσιά - Οικόπεδο
- 20.02.2019 - Λευκωσία - Στρόβολος - Οικόπεδο
- 20.02.2019 - Λευκωσία - Λατσιά - Χωράφι
- 20.02.2019 - Λευκωσία - Μαργί - Χωράφι
- 20.02.2019 - Λευκωσία - Στρόβολος - Οικόπεδο3
- 22.02.2019 - Λευκωσία - Τρυπιώτης - Κτήριο
- 22.02.2019 - Λευκωσία - Άγιος Ανδρέας - Διαμέρισμα
- 22.02.2019 - Λευκωσία - Στρόβολος - Οικόπεδο2
- 22.02.2019 - Λευκωσία - Αγίοι Ομολογητές - Διαμέρισμα
- 22.02.2019 - Λευκωσία - Στρόβολος - Κατάστημα
- 22.02.2019 - Λευκωσία - Σινά 'Ορος Γαλάτα - Χωράφια
- 22.02.2019 - Λευκωσία - Στρόβολος - Οικόπεδο
- 25.2.19 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΧΩΡΑΦΙ - ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ
- 27-02-2019-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 27-02-2019-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 27-02-2019-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 27-02-2019-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 27-02-2019-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΓΕΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 27-02-2019-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΓΕΡΙ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 28-02-2019-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 28-02-2019-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΕΓΚΩΜΗ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 28-02-2019-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΝΑΛΙΟΝΤΑΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 28-02-2019-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
- 28-02-2019-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΟΜΟΡΦΙΤΑ-ΗΜΙΤΕΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 28-02-2019-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 01.03.2019-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 01.03.2019-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ-ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑΣ
- 01.03.2019-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΑΛΙ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 01.03.2019-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 01.03.2019-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 01.03.2019-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ-ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ
- 01.03.2019-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ-ΚΤΗΡΙΟ
- 01.03.2019-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΕΥΡΥΧΟΥ-2 ΟΙΚΟΠΕΔΑ
- 01.03.2019-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 04-03-2019-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ-ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 04-03-2019-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ-ΙΣΟΓΕΙΑ ΛΥΟ ΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 04-03-2019-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 04-03-2019-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ-ΧΩΡΑΦΙ
- 05-03-2019-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 05-03-2019-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΑΛΙ.-ΧΩΡΑΦΙ
- 05-03-2019-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΚΑΚΙ-ΔΕΝΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 05-03-2019-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ-ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ-ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 05-03-2019-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΑΛΙ-ΧΩΡΑΦΙ-2
- 05-03-2019-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΥΜΠΙΑ-ΜΕΝΙΚΟ-ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
- 6.3.2019 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ
- 6.3.2019 - ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
- 6.3.2019 - ΔΑΛΙ - ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 6.3.2019 - ΑΡΕΔΙΟΥ - 2 ΧΩΡΑΦΙΑ
- 6.3.2019 - ΕΡΓΑΤΕΣ - ΧΩΡΑΦΙ ΜΕ ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ
- 6.3.2019 - ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ - 2 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
- 07.03.2019 - Λευκωσία - Ευρύχου - Χωράφια
- 07.03.2019 - Λευκωσία - 'Εγκωμη - Κέντρο Αναψυχής
- 07.03.2019 - Λευκωσία - Αγλαντζιά - Διαμέρισμα
- 07.03.2019 - Λευκωσία - Παλαιχώρι - Αμπέλι
- 07.03.2019 - Λευκωσία - Φανερωμένη - Κατάστημα
- 07.03.2019 - Λευκωσία - Λακατάμεια - Οικόπεδο & Κατοικία
- 07.03.2019 - Λευκωσία - Λακατάμεια - Οικόπεδο
- 07.03.2019 - Λευκωσία - Λατσιά - Κατάστημα
- 07-03-2019-ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΛΑΤΣΙΑ- ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
- 14.03.2019 - Λευκωσία - Πηγένια - Χωράφι
- 14.03.2019 - Λευκωσία - Στρόβολος - ΟΙκόπεδα
- 14.03.2019 - Λευκωσία - Έγκωμη - Οικόπεδο
- 14.03.2019 - Λευκωσία - Αστρομερίτης - ΟΙκόπεδο
- 14.03.2019 - Λευκωσία - Στρόβολος - Οικόπεδα2
- 14.03.2019 - Λευκωσία - 'Αγιος Δομέτιος - Διαμέρισμα
- 14.03.2019 - Λευκωσία - Στρόβολος - Διαμέροισμα
- 14.03.2019 - Λευκωσία - 'Εγκωμη - Οικόπεδο
- 15.3.2019 - ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 15.3.2019 - ΠΗΓΕΝΙΑ - ΧΩΡΑΦΙ
- 15.3.2019 - ΚΛΗΡΟΥ - ΧΩΡΑΦΙ
- 15.3.2019 - ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ - ΧΩΡΑΦΙ
- 15.3.2019 - ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ, ΠΑΝΩ ΠΥΡΓΟΣ & ΠΗΓΕΝΙΑ - 6 ΧΩΡΑΦΙΑ
- 03-05-2019-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ


Αρχείο Πλειστηριασμών ΛευκωσίαςBack To Top