- 19-04-2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΑΙΜΑΚΛΙ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, 0-13740, 0-13741
- 19-04-2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΟΙΚΟΠΕΔΑ, 11-805, 11-809
- 19-04-2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΑΙΜΑΚΛΙ, ΧΩΡΑΦΙ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ, 6-682
- 19-04-2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ, 3-4014
- 19-04-2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, 2-1145
- 20.04.2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΕΓΚΩΜΗ-ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 4-6123 και 4-6124
- 20.04.2021 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ - ΧΩΡΑΦΙ (2)
- 20.04.2021 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ - ΧΩΡΑΦΙ
- 20-04-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 20-04-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ-ΑΜΠΕΛΙ
- 20-04-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 20-04-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΓΕΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 20-04-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
- 20-04-2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ, ΧΩΡΑΦΙΑ, 0-29785, 0-33614
- 20-04-2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΔΑΛΙ, ΧΩΡΑΦΙ, 7-1008
- 20-04-2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ, 10-662
- 20-04-2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΠΑΝΩ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΧΩΡΑΦΙ, 6-309
- 20-04-2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΔΑΛΙ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-3294
- 20-04-2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ, ΧΩΡΑΦΙΑ, 0-29785, 0-33614
- 20-04-2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΠΑΝΩ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΧΩΡΑΦΙ, 6-309
- 20-04-2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΔΑΛΙ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-3294
- 20-04-2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ, 10-662
- 20-04-2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΔΑΛΙ, ΧΩΡΑΦΙ, 7-1008
- 21-04-2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΑΚΑΚΙ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-4539
- 21-04-2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ, 4-834
- 21-04-2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΧΡΥΣΑΛΙΝΙΩΤΙΣΣΑ, ΤΟΠΟΣ, 1-338
- 21-04-2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΑΚΑΚΙ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-5314
- 21-04-2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, 1-127
- 22.04.2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΜΙΤΣΕΡΟ-ΧΩΡΑΦΙΑ 0-8438 και 0-8439
- 22-04-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 22-04-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΤΣΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 22-04-2021-ΝΙCOSIA-DEMOS AGLANTZIAS-APPARTMENT NO.2-5-5950
- 22-04-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 22-04-2021-ΝΙCOSIA-ΚΑPEDES-FIELD-0-9230
- 22-04-2021-ΝΙCOSIA-AGIOI TRIMITHIAS-FIELD-0-6125
- 22-04-2021-ΝΙCOSIA-DEMOS STROVOLOU-GROUND FLOOR RESIDENCE-12-613
- 22-04-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 22-04-2021-ΝΙCOSIA-KAKOPETRIA-GARDEN-0-5584
- 22-04-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΤΣΙΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 22-04-2021-ΝΙCOSIA-PALIOMETOCHO-FIELD-0-18047
- 22-04-2021-ΝΙCOSIA-AGIA VARVARA-FIELD-0-17833
- 22-04-2021-ΝΙCOSIA-SIA-FIELD-0-6170
- 22-04-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΟΙΚΟΣ-ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 22-04-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- E-AUCTIONS 22-04-2021-ΝΙCOSIA-KAKOPETRIA-FIELD-0-7028
- 22-04-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΕΓΚΩΜΗ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
- 22-04-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΑΛΙ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ-ΑΜΠΕΛΙ
- 22-04-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ-ΧΩΡΑΦΙ
- 22-04-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΕΔΟΥΛΑΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 22.04.2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ- ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ,13_4072
- 23.04.2021- ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓ. ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ 0-3605
- 23.04.2021- ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ- ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 13-4073
- 23.04.2021- ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓ. ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ 0-5314
- 23-04-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 23-04-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΝΗΣΟΥ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 23-04-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΥΜΠΙΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 26-04-2021. ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, 0-13309
- 26-04-2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, 0-13312
- 26-04-2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ, 0-5510
- 26-04-2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΕΓΚΩΜΗ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ, 4-2635
- 26-04-2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ, ΧΩΡΑΦΙ, 4-274
- 26.04.2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- E-AUCTIONS 27-04-2021-NICOSIA-AGIA PARASKEVI-PLOT-2-2744
- E-AUCTIONS 27-04-2021-ΝΙCOSIA-AGIA VARVARA-PLOT-0-17886
- E-AUCTIONS 27-04-2021-ΝΙCOSIA-KAMPIA-FIELD-0-10265
- E-AUCTIONS 27-04-2021-ΝΙCOSIA-AGROKIPIA-FIELD-0-4020
- E-AUCTIONS 27-04-2021-ΝΙCOSIA-AGIA VARVARA-FIELD-0-17721
- E-AUCTIONS 27-04-2021-NICOSIA-ANAGIA-FIELD-3-92
- E-AUCTIONS 27-04-2021-ΝΙCOSIA-PERA-FIELD-0-19215
- E-AUCTIONS 27-04-2021-ΝΙCOSIA-ΑGIA VARVARA-FIELD-0-17422
- 27-04-2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΣ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-5174
- 27-04-2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΧΩΡΑΦΙ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, 0-13487
- 28-04-2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ, 25-1685
- 28-04-2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ, 0-7269
- 28-04-2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ, 0-14717
- 04-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΓΕΡΙ-ΗΜΙΤΕΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 06.05.2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΤΩ ΜΟΝΗ-ΧΩΡΑΦΙ
- 07.05.2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΝΑΓΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 10-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΕΔΟΥΛΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 10-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΓΕΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 10-05-05, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΠΑΝΩ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ(ΕΓΓ. Ως ΧΩΡΑΦΙ), 7-64
- 11-05-2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΛΑΓΟΥΔΕΡΑ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-5648
- 11-05-2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-14800
- 11-05-2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ, 0-26657
- 11-05-2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΜΟΡΦΟΥ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-13478
- 12-05-2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΑΜΠΙΑ, ΧΩΡΑΦΙΑ, 0-8447, 0-8513, 0-8818
- 12-05-2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΕΓΚΩΜΗ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, 0-5522
- 12-05-2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ, 0-18121
- 13-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 14-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΜΑΘΙΑΤΗΣ-2 ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΑΙ 2 ΔΩΜΑΤΙΑ& 1 ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-0-11904
- 14-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-AΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ-0-1252
- 14-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΓΟΥΡΡΙ-3 ΧΩΡΑΦΙΑ-0-10299
- 14-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-AΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ-2 ΧΩΡΑΦΙΑ-0-13857
- 14-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΝΑΛΙΟΝΤΑΣ-2 ΧΩΡΑΦΙΑ-0-6851
- 14-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΟΙΚΟΣ-KΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-3 ΧΩΡΑΦΙΑ & 1 ΚΗΠΟΣ-0-26524
- 14-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-EΓΚΩΜΗ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ-4-4419
- 14-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΦΑΡΜΑΚΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ-0-4494
- 14.05.2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΤΖΙΑΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 17-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ-4 ΧΩΡΑΦΙΑ-0-29368
- 17-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ-2 ΧΩΡΑΦΙΑ-0-11113
- 17-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΦΙΚΑΡΔΟΥ-3 ΧΩΡΑΦΙΑ-0-3498
- M.17.05.2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΥΡΓΟΣ-ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ-0-3141
- 17-05-2021-NICOSIA-FTERIKOUDI-ASKAS-7 FIELDS-0-10500
- 17-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΝΩ ΔΕΥΤΕΡΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ-6-679
- 17-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-AΓΛΑΝΤΖΙΑ-2 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-0-10742
- 17-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΓΕΡΑΚΙΕΣ-4 ΧΩΡΑΦΙΑ-0-7731
- 17.05.2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΙΝΑΟΡΟΣ-ΓΑΛΑΤΑ-ΝΙΚΗΤΑΡΙ-3 ΧΩΡΑΦΙΑ-1 ΑΜΠΕΛΙ
- 18-05-2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ + ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 25-1592, 25-1593
- 19-05-2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ, 0-8454
- 19-05-2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΝΗΣΟΥ, ΧΩΡΑΦΙ, 5-943
- 20-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΟΡΟΥΝΤΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 20-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 20-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΓΕΡΙ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 20-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 20-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 20-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
- 20-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ-ΧΩΡΑΦΙ
- 20-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 20-05-2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΧΩΡΑΦΙ, 10-987
- 20-05-2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ, 0-6088, 0-6089
- 20-05-2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΜΑΡΓΙ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-5900
- 20-05-2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΟΡΕΙΝΗΣ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-5992
- 21.05.2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΤΩ ΜΟΝΗ-ΧΩΡΑΦΙ
- 24-05-2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ,15-296
- 25-05-2021, (Ηλ. Πλειστηριασμός, Λευκωσία, Καλοπαναγιώτης, Ισόγεια κατοικία - 0-26364, Χωράφι - 0-26365
- 26.05.2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΓΟΥΡΡΙ-ΧΩΡΑΦΙΑ-0-11706
- 27-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΑ-ΚΤΗΡΙΟ
- 27-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΤΣΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 27-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΚΑΚΙ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 27-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ
- 27-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 27-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΝΩ ΠΥΡΓΟΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 27-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 27-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΕΡΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 27-05-2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΟΡΟΥΝΤΑ, ΧΩΡΑΦΙ-ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ-0-12650, ΤΟΠΟΣ-ΔΙΑΤΡΗΣΗ-0-12651
- 27-05-2021 (Ηλ. Πλειστηριασμός) Λευκωσία Δήμος Αγίου Δομετίου Διαμέρισμα 0-3753
- 27-05-2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΜΠΕΛΙ, 0-22253, ΧΩΡΑΦΙ, 0-22253, ΑΜΠΕΛΙ, 0-24122, ΧΩΡΑΦΙ, 0-24123
- 27-05-2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΦΑΡΜΑΚΑΣ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-2659
- 27-05-2021 (Ηλ. Πλειστηριασμός) Λευκωσία Δήμος Έγκωμης Διαμέρισμα 0-7380
- 28-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
- 28-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
- 28-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
- 31-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΤΩ ΔΕΥΤΕΡΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 31-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΑ-ΚΤΗΡΙΟ
- 31-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΝΩ ΔΕΥΤΕΡΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 31-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΚΑΚΙ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 31-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΤΩ ΚΟΥΤΡΑΦΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 31-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΠΕΔΕΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 31-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 31-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
- 31-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΤΣΙΑ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
- 31-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΛΑΜΠΡΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 31-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΤΣΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 31-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΤΣΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ(1)
- 31-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΑΛΙ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
- 31-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 31-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 31-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΤΣΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 31-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ-ΚΤΗΡΙΟ
- 31-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΜΙΤΣΕΡΟ-ΧΩΡΑΦΙ
- 31-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ- ΧΩΡΑΦΙΑ-0-11485
- 31.05.2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΓΕΡΙ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-2-590
- 31-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΟΤΑΜΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 31.05.2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-KAKOΠ-ΧΩΡΑΦΙΑ-0-6600
- 31-05-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΝΑΛΙΟΝΤΑΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 31.05.2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΚΑΚΙ-ΛΑΞΙΔΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 31.05.2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΚΑΚΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 31-05-2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΧΩΡΑΦΙ, 3-46, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΧΩΡΑΦΙ, 6-79, ΠΟΛΙΤΙΚΟ, 0-8208
- 02-06-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ-ΧΩΡΑΦΙ-012423
- 03-06-2021, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-10755
- 04-06-2021, (ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ), ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-2938
- 04-06-2021, (ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ), ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ, 1-359
- 04-06-2021, (ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ), ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΙΑ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-5925
- 04-06-2021, (ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ), ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΧΩΡΑΦΙ, 3-205
- 07-06-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ-ΧΩΡΑΦΙ
- 07-06-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ-ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 11-06-2021-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ-ΜΙΣΘΩΣΗ-0-8465


Αρχείο Πλειστηριασμών ΛευκωσίαςBack To Top