- 05-10-2020,ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ, 6 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΤΕΝDER
- 09-10-2020,ΤΕΝDER, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, 25-2806
- 09-10-2020,ΤΕΝDER, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, 25-2810
- 09-10-2020,ΤΕΝDER,ΛΕΥΚΩΣΙΑ,ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ,ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ,2-3522
- 22-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 22-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ-ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 22-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ-ΧΩΡΑΦΙ.
- 22-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΝΩ ΔΕΥΤΕΡΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 22-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 22-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 22-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 22-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ.
- 22-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΕΓΚΩΜΗ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ.
- 22-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΗΓΕΝΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 22-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ.
- 22-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΙΜΑΚΛΙ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 22-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ.
- 26-10-2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΤΣΕΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 26-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 29-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
- 29-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΑΛΙ-ΚΤΙΡΙΑ
- 29-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 29-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
- 29-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ-ΗΜΙΤΕΛΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 29-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΤΣΕΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 29-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΠΕΔΕΣ-ΑΝΑΛΙΟΝΤΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 29-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
- 29-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΛΗΡΟΥ-ΜΑΛΟΥΝΤΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 29-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ -ΤΣΕΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 29-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΤΣΙΑ-ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 29-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΤΣΕΡΙ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 29-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 30.10.2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ (ΜΙΣΘΩΣΗ)-ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
- 30.10.2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΜΙΣΘΩΣΗ)
- 30-10-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ
- 02-11-2020, E-AUCTION, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΣ, 0-17024
- 02-11-2020, E-AUCTION, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-29356
- 02-11-2020, Ε-AUCTION, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-32238
- 02-11-2020, E-AUCTION, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-4907
- 02-11-2020, E-AUCTION, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-30618
- 02-11-2020, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ, 0-29225, 0-29224
- 03-11-2020,ΛΕΥΚΩΣΙΑ,ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ,ΧΩΡΑΦΙ,0-29244
- 03-11-2020,ΛΕΥΚΩΣΙΑ,ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ,ΚΑΤΟΙΚΙΑ,8-2334
- 03-11-2020,ΛΕΥΚΩΣΙΑ,ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ,ΧΩΡΑΦΙ,0-30409
- 03.11.2020-Λευκωσία-Πολύστυπος-Αμπέλι
- 03.11.2020-Λευκωσία-Δήμος Λευκωσίας-Γραφείο
- 04-11-2020, E-AUCTION, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΕΓΚΩΜΗ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΗ, 4-2785
- 04-11-2020, E-AUCTION, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΑΜΠΟΣ, ΑΜΠΕΛΙ, 0-8097
- 04-11-2020, E-AUCTION, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΠΑΛΙΟΜΕΤΟΧΟ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-21204
- 04-11-2020, Ε-ΑUCTION, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΑΜΠΟΣ, ΑΜΠΕΛΙ, 0-7840
- 04.11.2020-Λευκωσία-Πέρα.Κάτω Βουνό-Χωράφι
- 04.11.2020-Λευκωσία-Πέρα.Εξώλακκος-Χωράφι
- 04-11-2020, E-AUCTION, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΠΑΛΙΟΜΕΤΟΧΟ, ΧΩΡΑΦΙ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ, 0-26273
- 04.11.2020-Λευκωσία-Πέρα.Κουντουρα-Χωράφι
- 05-11-2020,ΛΕΥΚΩΣΙΑ,ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ,ΚΑΤΟΙΚΙΑ,1-116
- 05-11-2020,ΛΕΥΚΩΣΙΑ,ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ,ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ,1-1707
- 05-11-2020,ΛΕΥΚΩΣΙΑ,ΕΓΚΩΜΗ,7 ΑΚΙΝΗΤΑ
- 05.11.2020-Λευκωσία-Άλωνα-Τόπος.Αμπέλι.Αμπέλι
- 06-11-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 06-11-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΓΕΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 06-11-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΤΣΕΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 06-11-2020, EAUCTION, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ, 0-8647
- 06-11-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ-ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΧΩΡΑΦΙ
- 06-11-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΗΓΕΝΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 11-11-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΜΠΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 11-11-2020-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ


Αρχείο Πλειστηριασμών ΛευκωσίαςBack To Top