Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών

Τεχνικές ΥπηρεσίεςΗ Διοίκηση των Τεχνικών Υπηρεσιών ασχολείται με το συντονισμό των Τεχνικών Υπηρεσιών των Επαρχιακών Διοικήσεων και με θέματα πολιτικής που αφορούν την Αδειοδότηση Οικοδομών και τον Τομέα Δομικών Προϊόντων.

Στο προσωπικό των Τεχνικών Υπηρεσιών υπάγεται επίσης και το τεχνικό προσωπικό των Διαρθρωτικών Ταμείων.


---------------------------------------------------------------------------------


ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ: Νέα γνωστοποίηση Εθνικού Προσαρτήματος του Ευρωκώδικα 0 (Basis of Structural Design) 1990:2002 - (Including Amendment A1:2005,Corrigendum AC:2010, and Annex A2: Application to Bridges) 11/10/2019

Νέος Πίνακας Δομικών Προϊόντων για τα οποία ισχύουν Περιοριστικά Μέτρα 10/10/2019

Κ.Δ.Π. 309/2019 - Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος, (Προϋποθέσεις Έκδοσης Άδειας δυνάμει του άρθρου 4(2)(στ)) 20/09/2019

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ: Ανανεωμένη έκδοση Εθνικού Προσαρτήματος του Ευρωκώδικα 9 (Design of Aluminium Structures) 23/08/2019

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ: Νέα γνωστοποίηση διορθωμένου κείμενου του 1996-1-2:2005 (including AC:2010) (Part 1-2: General rules - Structural fire design) 23/08/2019

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ: Νέα γνωστοποίηση διορθωμένου κειμένου του 1998-2:2005 (part 2 Bridges) 09/08/2019

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ: Ανανεωμένη έκδοση Εθνικών Προσαρτημάτων των Ευρωκωδίκων 7 (Geotechnical Design) & 8 (Design of Structures for Earthquake Resistance) 12/07/2019

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ: Ανανεωμένη έκδοση Εθνικών Προσαρτημάτων των Ευρωκωδίκων 2 (Design of Concrete Structures), 3 (Design of Steel Structures), 4 (Design of Composite Steel and Concrete Structures), 5 (Design of Timber Structures) & 6 (Design of Masonry Structures)14/06/2019

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 (Ν. 17(I)/2019) 08/03/2019

Οι περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Κανονισμοί (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ)

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ)

Παρουσίαση για κατασκευαστές εξωτερικών ανοιγμάτων (Νομοθεσία, Δεκέμβριος 2018) - (Υπουργείο Εσωτερικών - Σταύρος Γιαβρής)

Έντυπο ΑμεΑ - Έντυπο ΑμεΑ (Ατομα Με Αναπηρία) - Δήλωση Προσβασιμότητας

Νέο Διάταγμα του 2018 με βάση τον Κανονισμό 61ΗΑ(5) "Προσβασιμότητα και Ασφάλεια στη Χρήση" του περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποίηση Παραρτήματος III) - ΚΔΠ 262/2018


Νέοι Κανονισμοί 61ΗΑ "Προσβασιμότητα και ασφάλεια στη χρήση" & 61ΙΑ "Πυροπροστασία" - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ


Τεχνική Βοήθεια της Ε.Ε για τη μεταρρύθμιση του πλαισίου της Πολεοδομικής και Οικοδομικής Νομοθεσίας - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


No documents found