Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (TAME)

Nicosia Integration Programma - Polydynamo
Greek lessons
LIMASSOL INTEGRATION PROGRAMME
Woman
Pournara
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Ένταξης και Μετανάστευσης (ΤΑΜΕ) αποτελεί ένα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων. Συστάθηκε στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, κάτω από τον τομέα των Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG Home Affairs).

Στόχος του Ταμείου είναι η υποστήριξη των προσπαθειών των κρατών-μελών για την υιοθέτηση και ανάπτυξη των εξής:

1. Ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και μετανάστευσης (Common European Asylum System, CEAS).
2. Μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ένταξης νόμιμων μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας.
3. Μιας αποτελεσματικής πολιτικής επιστροφών, τηρώντας τις αρχές της αξιοπρέπειας και της διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το Ταμείο, επισκεφθείτε τον σύνδεσμο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι στόχοι του ΤΑΜΕ, στη βάση του Κανονισμού, αποτέλεσαν την προμετωπίδα της σύστασης του Εθνικού Προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.


Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

  • - 12/02/2024 - Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για το έργο "Protection Of Public spaces by means of an Advanced secuRity plaΤform - POP-ART"
  • - 12/02/2024 - Πρόσκληση του Εθνικού Σημείου URBACT Ελλάδα-Κύπρος σε ημερίδα με θέμα την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Δημιουργία Δικτύων Μεταφοράς Καινοτομίας (ITNs)
  • - 09/02/2024 - Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων ΥΕ/ΔΑ/ΤΑΜΕ/01_2023 - Απαντήσεις σε ερωτήματα ενδιαφερόμενων φορέων
  • - 02/02/2024 - Υπογραφή Συμφωνιών Επιδότησης με το Κυπριακό Ίδρυμα Ερευνών για τη Μυϊκή Δυστροφία / Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου
  • - 02/02/2024 - Launch of the call for expression of interest under the Specific Action “Validating new technologies to prevent, detect and investigate organised crime - NTOC” under the Internal Security Fund
  • - 31/01/2024 - Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για το έργο "Αγορά σκαφών κατηγορίας Γ´ για επιτήρηση συνόρων"
  • - 29/01/2024 - Υπογραφή Συμφωνιών Επιδότησης για υλοποίηση έργων από την Αστυνομία Κύπρου
  • - 29/01/2024 - Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για το έργο "Ενίσχυση της Υπηρεσίας Ασύλου με προσωπικό"
  • - 09/01/2024 - Υπογραφή Συμφωνιών Επιδότησης για υλοποίηση έργων από την Αστυνομία Κύπρου
  • - 22/12/2023 - ISF call - ISF-2024-TF2-AG-PROTECT is now published