Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (TAME)

Nicosia Integration Programma - Polydynamo
Greek lessons
LIMASSOL INTEGRATION PROGRAMME
Woman
Pournara
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Ένταξης και Μετανάστευσης (ΤΑΜΕ) αποτελεί ένα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων. Συστάθηκε στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, κάτω από τον τομέα των Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG Home Affairs).

Στόχος του Ταμείου είναι η υποστήριξη των προσπαθειών των κρατών-μελών για την υιοθέτηση και ανάπτυξη των εξής:

1. Ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και μετανάστευσης (Common European Asylum System, CEAS).
2. Μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ένταξης νόμιμων μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας.
3. Μιας αποτελεσματικής πολιτικής επιστροφών, τηρώντας τις αρχές της αξιοπρέπειας και της διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το Ταμείο, επισκεφθείτε τον σύνδεσμο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι στόχοι του ΤΑΜΕ, στη βάση του Κανονισμού, αποτέλεσαν την προμετωπίδα της σύστασης του Εθνικού Προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.


Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

  • - 03/07/2024 - Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για την υλοποίηση του έργου “Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης του ΑΣΑΔΑ»
  • - 28/06/2024 - Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για τη λειτουργία Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Υπηκόων Τρίτων Χωρών
  • - 28/06/2024 - Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για την υλοποίηση του έργου «Μέτρα καταστολής της εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας»
  • - 18/06/2024 - Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για Ενίσχυση της Αντιμετώπισης της Παράτυπης Μετανάστευσης
  • - 18/06/2024 - Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για Ενίσχυση της Διαχείρισης της Νόμιμης Μετανάστευσης
  • - 04/06/2024 - Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για Ενίσχυση της Δικαστικής Υπηρεσίας μέσω του ΔΔΔΠ
  • - 03/06/2024 - Call for proposals to fund projects supporting the fight against corruption
  • - 23/05/2024 - Call for proposals published by the European Commission for the assistance, support and integration of third country national victims of trafficking
  • - 17/05/2024 - Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου - Θέσεις Εκτελεστικών Μηχανικών για τις ανάγκες της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών
  • - 17/05/2024 - Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου - Θέσεις Αρχιτέκτονα για τις ανάγκες της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών