logo


Η μόνιμη διαμονή πολιτών Ε.Ε./ Ε.Ο.Χ. και Ελβετίας (Ένωσης) και μελών των οικογενειών τους που είναι επίσης πολίτες της Ένωσης. διέπεται από τον περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμο.
 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης
Οι πολίτες της Ένωσης και μέλη των οικογενειών τους που είναι επίσης πολίτες της Ένωσης, οι οποίοι έχουν διαμείνει νομίμως στη Δημοκρατία για συνεχή περίοδο πέντε ετών, έχουν δικαίωμα μόνιμης διαμονής υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν να αποδείξουν το αδιάλειπτο της παραμονής τους στη Δημοκρατία και ότι δεν επιβάρυναν κατά τη διάρκεια της περιόδου διαμονής τους το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Δημοκρατίας.

Υποβολή αιτήσεων

  • Τα σημεία υποβολής αιτήσεων μπορούν να εντοπισθούν εδώ. Για το κατά πόσο απαιτείται διευθέτηση ραντεβού πατήστε εδώ.
  • Η αίτηση MEU3 θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα τα οποία καταγράφονται στην κατάσταση συνοδευτικών εγγράφων και τα οποία θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα και δεόντως πιστοποιημένα/ επικυρωμένα.
  • Για την υποβολή της αίτησης καταβάλλονται τα απαραίτητα σε κάθε περίπτωση τέλη όπως καταγράφονται πιο κάτω.
  • Κατά την υποβολή της αίτησης λαμβάνεται φωτογραφία με την παρουσίαση της απόδειξης παραλαβής και έγκυρου ταξιδιωτικου εγγράφου.
  • Με την έγκριση της αίτησης εκδίδεται και αποστέλλεται μέσω ταχυδορμείου το πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής.
  • Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης αποστέλλεται επιστολή στην τελευταία δηλωθείσα ταχυδρομική διεύθυνση με τους λόγους απόρριψης. Η επικαιροποίηση της διεύθυνσης των αιτητών αποτελεί δική τους αποκλειστική ευθύνη για σκοπούς λήψης της επιστολής και υποβολής τυχόν προσφυγών εντός καθορισμένων προθεσμιών.

Τέλη
  • Για την υποβολή της αίτησης καταβάλλεται τέλος ύψους €20.
Χρόνος εξέτασης αιτήσεων
Οι αιτήσεις εξετάζονται εντός ενός μήνα, νοουμένου ότι είναι δεόντως συμπληρωμένες. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει εάν οι πληροφορίες ή τα έγγραφα που υποβάλλονται στις αιτήσεις είναι ανεπαρκή και σε τέτοια περίπτωση ο χρόνος εξέτασης αυξάνεται. Κατα την εξέταση της αίτησης η αρμόδια αρχή δύναται να διενεργεί συνεντεύξεις ή να ζητά περαιτέρω έγγραφα σε περιπτώσεις όπου θεωρεί αυτό αναγκαίο.

Διάρκεια πιστοποιητικού μόνιμης διαμονής

Το πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής δεν έχει ημερομηνία λήξης.