logo


Η πολιτική συμβίωση διέπεται από τον περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμο. Η βασική αρμοδιότητα σε ότι αφορά στη σύναψή της αποδίδεται στο Ληξίαρχο που είναι ο Έπαρχος. Η σύναψη πολιτικής συμβίωσης, εξαιρουμένου του περί Υιοθεσίας Νόμου, έχει τα αντίστοιχα αποτελέσματα και συνέπειες ως εάν να είχε τελεστεί γάμος δυνάμει των διατάξεων του περί Γάμου Νόμου και οποιαδήποτε αναφορά σε νομοθεσία της Δημοκρατίας σε «σύζυγο» ερμηνεύεται ως αναφορά και σε συμβίο σε πολιτική συμβίωση. Ο νόμος δεν καθορίζει το φύλο των προτιθέμενων να συνάψουν μεταξύ τους πολιτική συμβίωση προσώπων.

Αίτηση για σύναψη πολιτικής συμβίωσης

Σύναψη πολιτικής συμβίωσης
 • Για τη σύναψη πολιτικής συμβίωσης απαιτείται η ελεύθερη συναίνεση των προσώπων που προτίθενται να τη συνάψουν, όπως αυτή ορίζεται με το άρθρο 5 του νόμου. Μη τήρηση των προϋποθέσεων αυτών μπορεί να καταστήσει συναφθείσα πολιτική συμβίωση άκυρη ή ακυρώσιμη, στην έννοια του νόμου.
 • Η σύναψη γίνεται αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού ,στην επαρχία στην οποία διαμένει ένα εκ των ενδιαφερομένων προσώπων, ή, σε περίπτωση που δεν διαμένουν μόνιμα στη Δημοκρατία, της επαρχίας της επιλογής τους.
 • Στην περίπτωση που ο Ληξίαρχος ικανοποιηθεί από τα έγγραφα που υποβάλλονται τους καλεί σε ενώπιόν του δήλωση ότι συμφωνούν στη σύναψη πολιτικής συμβίωσης, αναγιγνώσκει προς αυτούς σχετικό κείμενο και συμπληρώνει κατάλληλα και υπογράφει το «Έντυπο πολιτικής συμβίωσης». Το έντυπο ακολούθως υπογράφεται απο δύο μάρτυρες οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν σώας τας φρένας. Οι μάρτυρες επιδεικνύουν διαβατήριο/ ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο προσωπικό έγγραφο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο ταυτοποίησης των στοιχείων και της ηλικίας τους
 • Η παρουσία κατά τη διαδικασία σύναψης άλλων προσώπων μπορεί να επιτραπεί κατόπιν συνεννόησης με την οικεία Επαρχιακή Διοίκηση. Ωστόσο, η διαδικασία δεν μπορεί να διεξαχθεί με τρόπο που να επηρεάζεται δυσμενώς η εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας.
 • Ο Ληξίαρχος εκδίδει και επιδίδει σε αμφότερους τους συμβίους δεόντως σφραγισμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο «Πιστοποιητικό Πολιτικής Συμβίωσης» που φέρει ημερομηνία καταχώρησης που είναι η ημερομηνία που πραγματοποιείται και ολοκληρώνεται η διαδικασία ενώπιον του Ληξίαρχου. Η ισχύς της πολιτικής συμβίωσης αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης που αναγράφεται στο πιστοποιητικό πολιτικής συμβίωσης.
 • Το τέλος σύναψης της πολιτικής συμβίωσης ανέρχεται στα €90 και περιλαμβάνει την έκδοση τεσσάρων αντιγράφων του πιστοποιητικού πολιτικής συμβίωσης.
Επανέκδοση πιστοποιητικού πολιτικής συμβίωσης
Συμβίοι σε πολιτική συμβίωση, μαζί ή ξεχωριστά, κατόπιν γραπτού αιτήματος με επιστολή προς το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και εφόσον καταβάλουν τέλος ύψους €15, μπορούν να εξασφαλίσουν απο το Τμήμα επιπλέον πιστοποιημένο αντίγραφο Πιστοποιητικού Πολιτικής Συμβίωσης.

Λύση πολιτικής συμβίωσης
Πολιτική Συμβίωση μπορεί να λυθεί ως ακολούθως:
 • με έγγραφη κοινή Δήλωση των συμβίων όπως περιγράφεται πιο κάτω,
 • με διάταγμα του Δικαστηρίου της επαρχίας στην οποία αυτό έχει συναφθεί,
 • αυτοδικαίως, σε περίπτωση που συνάπτεται γάμος μεταξύ των συμβίων,
 • με το θάνατο ενός εκ των συμβίων ή και των δύο συμβίων.
Λύση Πολιτικής Συμβίωσης με Κοινή Δήλωση των Συμβίων
 • Κοινή Δήλωση των συμβίων για τη λύση πολιτικής συμβίωσης γίνεται αυτοπροσώπως ενώπιον του Ληξίαρχου ενώπιον του οποίου έχει συναφθεί η πολιτική συμβίωση και δύο τουλάχιστον μαρτύρων που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν σώας τα φρένας. Οι μάρτυρες επιδεικνύουν διαβατήριο/ ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο προσωπικό έγγραφο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο ταυτοποίησης των στοιχείων και της ηλικίας τους.
 • Με την καταχώρηση της Κοινής Δήλωσης, επιδίδεται εις διπλούν στους ενδιαφερόμενους σχετική «Bεβαίωση καταχώρησης κοινής δήλωσης για τη λύση πολιτικής συμβίωσης» που συμπληρώνεται και υπογράφεται δεόντως από το Ληξίαρχο ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.
 • Η λύση με Κοινή Δήλωση τίθεται σε ισχύ σε 60 μέρες από την ημερομηνία καταχώρησης της δήλωσης στο Μητρώο, εκτός αν οι συμβίοι αποσύρουν τη δήλωση λύσης της πολιτικής συμβίωσης με άλλη έγγραφη κοινή δήλωσή τους, η οποία γίνεται με την ίδια διαδικασία με την οποία υποβάλλεται η κοινή δήλωση.