- 27/11/2023 Διευκρινιστική ανακοίνωση σχετικά με τα νέα κριτήρια που αφορούν στην ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε αιτητές που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και επενδύουν στην Κύπρο - 4η Αναθεώρηση Κριτήριων 2 Μάϊου 2023
- 12/09/2023 Techisland Awards 2023: Το ΤΑΠΜ νικητής στην κατηγορία Game Changer
- 31/08/2023 Νέα κριτήρια που αφορούν στην ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε αιτητές που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και επενδύουν στην Κύπρο - 4η αναθεώρηση κριτηρίων 2 Μάϊου 2023
- 23/05/2023 Αναθεώρηση της διαδικασίας που ακολουθείται για την έκδοση αδειών εισόδου και αδειών διαμονής για τον κλάδο εκπαίδευσης
- 17/05/2023 Διευκρινιστική ανακοίνωση για την 4η αναθεώρηση των κριτηρίων που αφορούν στην ταχεία διαδικασία χορήγησης άδειας μετανάστευσης σε αιτητές που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και επενδύουν στην Κύπρο – Μάϊος 2023
- 27/04/2023 Ανακοίνωση σχετικά με τα νέα κριτήρια που αφορούν στην ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε αιτητές που είναι υπηκόοι τρίτων χωρών και επενδύουν στην Κύπρο - 4η αναθεώρηση κριτηρίων 2 Μαΐου 2023

Χρήσιμοι Συνδέσμοι


Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Εξωτερικών CSCA PKI Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης  <br> KEP KEPO Υπηρεσία Ασύλου / Asylum Service BUSINESSINCY Human Trafficking EMN gov.cy logo