logo


Η απόκτηση της κυπριακής ιθαγένειας λόγω κυπριακής καταγωγής από άτομα που έχουν γεννηθεί πριν τις 16 Αυγούστου 1960, διέπεται από τον περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο.
 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης
Αίτηση για απόκτηση της κυπριακής ιθαγένειας λόγω κυπριακής καταγωγής από άτομα που έχουν γεννηθεί πριν τις 16 Αυγούστου 1960, μπορεί να υποβληθεί από άτομα που είναι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και των πρώην αποικιών του, κατάγονται εξ αρρενογονίας ή μητρογονίας από την Κύπρο και διαμένουν στην Κύπρο για συνεχές διάστημα 12 μηνών  πριν την υποβολή της αίτησης,

Υποβολή αιτήσεων
 • Τα σημεία υποβολής αιτήσεων μπορούν να εντοπισθούν εδώ.
 • Η αίτηση M124 θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα τα οποία καταγράφονται στην κατάσταση συνοδευτικών εγγράφων και τα οποία θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα και δεόντως πιστοποιημένα/ επικυρωμένα.
 • Επισημαίνεται ότι η αίτηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη ενώπιον Πρωτοκολλητή ή Προξενικού λειτουργού ή άλλου εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό προσώπου.
 • Για την υποβολή της αίτησης καταβάλλονται τα απαραίτητα σε κάθε περίπτωση τέλη όπως καταγράφονται πιο κάτω.
 • Η αίτηση Μ124 υποβάλλεται εις διπλούν.
Τέλη και χαρτόσημα
 • Για την υποβολή της αίτησης καταβάλλεται τέλος ύψους €80.
 • Στην μία απο τισ δύο αιτήσεις που υποβάλλονται επικολλώνται δύο χαρτόσημα αξίας €8,54 το καθένα. 
Εξέταση αίτησης και επόμενες ενέργειες
 • Για αποφυγή αχρείαστων καθυστερήσεων στην εξέταση της αίτησης, θα πρέπει οι αιτήσεις να είναι πλήρως και ορθά συμπληρωμένες, να φέρουν τα απαραίτητα χαρτόσημα και να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έντυπα τα οποία θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα και δεόντως πιστοποιημένα/ επικυρωμένα.
 • Με την έγκριση της αίτησης αποκτάται η κυπριακή ιθαγένεια και αποστέλλεται το ένα έντυπο αίτησης Μ124 στο οποίο φαίνεται ότι ο αιτητής έχει αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα.
 • Μετά την απόκτηση της κυπριακής ιθαγένειας μπορεί να υποβοληθεί αίτηση για δελτίο ταυτότητας και διαβατήριο.
 • Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης αποστέλλεται επιστολή με τους λόγους απόρριψης.