logo


Ο επί μακρόν διαμένων σε πρώτο κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία υποχρεούται να υποβάλει αίτηση για παραχώρηση Άδειας Μετανάστευσης εντός τριών μηνών από την άφιξη του στην Δημοκρατία ή πριν εγκαταλείψει το πρώτο κράτος μέλος για ένα από τους ακόλουθους λόγους:

(α) για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας στο πλαίσιο μισθωτής ή ανεξάρτητης απασχόλησης,
(β) για την παρακολούθηση σπουδών ή επαγγελματικής κατάρτισης,
(γ) για άλλους σκοπούς.

Διαδικασία

  • Οι αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα έγγραφα, τα οποία πρέπει να είναι πρωτότυπα, επίσημα μεταφρασμένα και δεόντως επικυρωμένα, κατατίθενται αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερομένους μόνο στα Γραφεία του Τμήματος στη Λευκωσία. Για το κατά πόσο απαιτείται διευθέτηση ραντεβού πατήστε εδώ.
  • Οι αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από ΟΛΑ τα απαραίτητα έγγραφα που αναφέρονται στη συνέχεια δεν θα γίνονται δεκτές για εξέταση.
  • Οποιαδήποτε αλλαγή στα δεδομένα του αιτητή κατά τη διάρκεια εξέτασης της αίτησης θα πρέπει να γνωστοποιείται άμεσα στο Τμήμα.
  • Για την υποβολή της αίτησης καταβάλλονται τα απαραίτητα σε κάθε περίπτωση τέλη όπως καταγράφονται πιο κάτω.
  • Για την έκδοση της άδειας διαμονής είναι απαραίτητη η λήψη βιομετρικών στοιχείων (φωτογραφίας και δακτυλικών αποτυπωμάτων) και η υπογραφή του υπηκόου τρίτης χώρας, με την παρουσίαση της απόδειξης παραλαβής και έγκυρου ταξιδιωτικου εγγράφου. Η λήψη των βιομετρικών στοιχείων μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης ή μετά την υποβολή της αίτησης ή και της εξέτασης της αίτησης στα Γραφεία του Τμήματος στη Λευκωσία ή στο επαρχιακό κλιμάκιο ΥΑΜ της Αστυνομίας Κύπρου της επαρχίας διαμονής του υπηκόου τρίτης χώρας.
  • Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης θα σας αποσταλεί ειδοποίηση παραλαβής της άδειας διαμονής.
  • Σε περίπτωση απόρριψης θα λάβετε επιστολή με τους λόγους απόρριψης.

Τέλη
Το τέλος υποβολής της αίτησης είναι €30.

Αίτηση και συνοδευτικά έγγραφα
Τα σχετικά έντυπα των αιτήσεων (MLT1) και η σχετική λίστα εγγράφων μπορούν να ληφθούν από τα γραφεία του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στη Λευκωσία ή από εδώ.

Χρόνος εξέτασης
Ο χρόνος εξέτασης αίτησης για ανανέωση είναι περί τους 4 μήνες.

Διάρκεια άδειας μετανάστευσης
  • Το δικαίωμα διαμονής που δίδεται με την έγκριση της αίτησης είναι απεριόριστης ισχύος.
  • Η άδεια διαμονής (κάρτα) φέρει ημερομηνία λήξης 10 έτη από την έκδοσή της και με τη λήξη της πρέπει να αντικαθίσταται.