logo


Στις 06.12.2019 ψηφίστηκε η τροποποίηση του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου που αφορά στην κατάργηση της υποχρέωσης του εργοδότη για την καταβολή τραπεζικής εγγύησης για σκοπούς χορήγησης άδειας προσωρινής παραμονής και απασχόλησης υπηκόου τρίτης χώρας. Με την τροποποίηση δεν απαιτείται πλέον για σκοπούς χορήγησης ενιαίας άδειας εργασίας και άδειας για εποχική εργασία σε υπήκοο τρίτης χώρας, κατάθεση τραπεζικής εγγύησης από τον εργοδότη για την κάλυψη τυχόν εξόδων απομάκρυνσης. Στη θέση της τραπεζικής εγγύησης, υποβάλλεται από τον εργοδότη του υπηκόου τρίτης χώρας, υπεύθυνη δήλωση στον καθορισμένο τύπο στην οποία αναφέρεται ότι ο εργοδότης δεσμεύεται να επιβαρυνθεί με τα έξοδα απομάκρυνσης του υπηκόου τρίτης χώρας σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η απομάκρυνση του.

Τί είναι η Υπεύθυνη Δήλωση: Δήλωση με την οποία ο εργοδότης δεσμεύεται να επιβαρυνθεί με τα έξοδα απομάκρυνσης του υπηκόου τρίτης χώρας που απασχολεί ή απασχολούσε, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η απομάκρυνση του.
Για ποιες άδειες υποβάλλεται η Υπεύθυνη Δήλωση: Μόνο για την απασχόληση στη βάση ενιαίας άδειας (π.χ. εργάτες γεωργοκτηνοτροφίας, οικιακούς εργαζόμενους, μάγειρες, ταξιδιωτικούς πράκτορες, προσωπικό εταιρειών ξένων συμφερόντων) και εποχικής άδειας.  
Ποιος υποβάλλει την Υπεύθυνη Δήλωση: Η Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται από τον εργοδότη ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο εφόσον προσκομίιστεί γραπτή εξουσιοδότηση από τον εργοδότη.