logo


Η απόκτηση της κυπριακής ιθαγένειας λόγω κυπριακής καταγωγής από άτομα που έχουν γεννηθεί κατά ή μετά τις 16 Αυγούστου 1960, διέπεται από τον περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο.
 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης
Αίτηση για απόκτηση της κυπριακής ιθαγένειας λόγω κυπριακής καταγωγής υποβάλλεται από ενήλικα άτομα πλήρους ικανότητας που έχουν γεννηθεί κατά ή μετά  τις 16 Αυγούστου 1960.
 • άτομα που κατά τον χρόνο της γέννησης τους κανένας από τους γονείς τους δεν ήταν πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά  οποιοσδήποτε από αυτούς θα εδικαιούτο να καταστεί πολίτης της Δημοκρατίας είτε δυνάμει του Παραρτήματος Δ είτε δυνάμει του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου.
 • ενήλικα άτομα τα οποία γεννήθηκαν μετά τις 16 Αυγούστου 1960  και κατάγονται από πρόσωπο που κατέστη Βρετανός υπήκοος με βάση τα περί Προσαρτήσεως της Κύπρου Διατάγματα εν Συμβουλίω του 1914 μέχρι 1943 ή από πρόσωπο που γεννήθηκε στην Κύπρο μετά την 5η Νοεμβρίου 1914 και προ της 16ης Αυγούστου 1960.
Υποβολή αιτήσεων
 • Τα σημεία υποβολής αιτήσεων μπορούν να εντοπισθούν εδώ.
 • Η αίτηση M123 θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα τα οποία καταγράφονται στην κατάσταση συνοδευτικών εγγράφων και τα οποία θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα και δεόντως πιστοποιημένα/ επικυρωμένα.
 • Επισημαίνεται ότι η αίτηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη ενώπιον Πρωτοκολλητή ή Προξενικού λειτουργού ή άλλου εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό προσώπου.
 • Για την υποβολή της αίτησης καταβάλλονται τα απαραίτητα σε κάθε περίπτωση τέλη όπως καταγράφονται πιο κάτω.
 • Η αίτηση Μ123 υποβάλλεται εις διπλούν.
Τέλη και χαρτόσημα
 • Για την υποβολή της αίτησης καταβάλλεται τέλος ύψους €50.
 • Στην μία απο τις δύο αιτήσεις που υποβάλλονται επικολλώνται δύο χαρτόσημα αξίας €8,54 το καθένα.
Εξέταση αίτησης και επόμενες ενέργειες
 • Για αποφυγή αχρείαστων καθυστερήσεων στην εξέταση της αίτησης, θα πρέπει οι αιτήσεις να είναι πλήρως και ορθά συμπληρωμένες, να φέρουν τα απαραίτητα χαρτόσημα και να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έντυπα τα οποία θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα και δεόντως πιστοποιημένα/ επικυρωμένα.
 • Με την έγκριση της αίτησης αποκτάται η κυπριακή ιθαγένεια και αποστέλλεται το ένα έντυπο αίτησης Μ123 στο οποίο φαίνεται ότι ο αιτητής έχει αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα.
 • Μετά την απόκτηση της κυπριακής ιθαγένειας μπορεί να υποβοληθεί αίτηση για δελτίο ταυτότητας και διαβατήριο.
 • Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης αποστέλλεται επιστολή με τους λόγους απόρριψης.