logo


Διαδικασία χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονής σε θύμα βίας κατά των γυναικών και ενδοοικογενειακής βίας
Η πιο κάτω άδεια παραχωρείται με βάση τον περι της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021 [Ν. 115(I)/2021] (άρθρο 37).

Α. Άδεια διαμονής για σκοπούς συνεργασίας στην ποινική διαδικασία
  • Η άδεια διαμονής δίδεται αφού η πολίτιδα τρίτης χώρας έχει καταγγείλει στην Αστυνομία περισταστικό βίας κατά των γυναικών ή ενδοοικογενειακής βίας, σύμφωνα με το Μέρος ΙΙ του Ν.115(Ι)/2021, προς διευκόλυνση της έρευνας των διωκτικών αρχών ή της δικαστικής διαδικασίας και μόνο εφόσον το Τμήμα ενημερωθεί σχετικά από την Αστυνομία. Σε περίπτωση που το πρόσωπο είναι πολίτης Ε.Ε., παραχωρείται βεβαίωση εγγραφής περιορισμένης ισχύος.
  • Για να χορηγηθεί η άδεια διαμονής ή βεβαίωση εγγραφής, ενημερώνεται εγγράφως πρώτα το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης από την Αστυνομία.
  • Για την χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής ή βεβαίωση εγγραφής, το Τμήμα καλεί τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν για να υποβάλουν την αίτηση MTE2 (ή την αίτηση MEU1 για πολίτες Ε.Ε.) στα γραφεία του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στη Λευκωσία.
  • Δεν υπάρχει τέλος για την υποβολή της αίτησης.
  • Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο (ή άλλο έγγραφο ταυτοποίησης μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις) του ενδιαφερόμενου προσώπου. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα γίνεται δεκτή για εξέταση.
  • Κατά την υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητη η λήψη βιομετρικών στοιχείων (φωτογραφίας και δακτυλικών αποτυπωμάτων) και η υπογραφή του πολίτη τρίτης χώρας, με την παρουσίαση της απόδειξης παραλαβής και έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου ή άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Από άτομα που κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχουν συμπληρώσει τα 6 έτη λαμβάνεται μόνο φωτογραφία.
  • Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης θα σας αποσταλεί ειδοποίηση παραλαβής της άδειας διαμονής.
  • Σε περίπτωση απόρριψης θα λάβετε επιστολή με τους λόγους απόρριψης.
Χρόνος εξέτασης αίτησης
Ο χρόνος εξέτασης της αίτησης είναι περίπου μία εβδομάδα.

Διάρκεια άδειας διαμονής / βεβαίωση εγγραφής

Η άδεια διαμονής / βεβαίωση εγγραφής ισχύει για ένα έτος και ανανεώνεται αν κριθεί απαραίτητο από τις διωκτικές αρχές.

Πρόσβαση στην αγορά εργασίας

Οι κάτοχοι άδειας διαμονής ως θύματα βίας έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.