logo


Για να απασχοληθεί τρίτος υπήκοος σε εταιρεία ξένων συμφερόντων στη Δημοκρατία, απαιτείται να είναι κάτοχος άδειας προσωρινής διαμονής και απασχόλησης για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με την ισχύουσα μεταναστευτική Νομοθεσία.

Στρατηγική για την προσέλκυση εταιρειών για δραστηριοποίηση ή/και επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο
Το Υπουργικό Συμβούλιο, με Απόφασή του ημερομηνίας 15.10.2021, ενέκρινε τη Νέα Στρατηγική για την προσέλκυση εταιρειών για δραστηριοποίηση ή/και επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο, η οποία ισχύει από τις 2.1.2022. Η Στρατηγική καταργεί και αντικαθιστά την προηγούμενη πολιτική για την απασχόληση προσωπικού από τρίτες χώρες που εργοδοτείται από εταιρείες/ επιχειρήσεις ξένων συμφερόντων. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νέας Στρατηγικής:

(α) Καταργούνται οι μέγιστοι επιστρεπόμενοι αριθμοί αλλοδαπού προσωπικού Οι εταιρείες μπορούν ελεύθερα να απασχολήσουν οποιονδήποτε αριθμό υπηκόων τρίτων χωρών με υψηλές απολαβές, χωρίς να περάσουν από έλεγχο αγοράς εργασίας.

  • Διατηρούνται οι υφιστάμενες κατηγορίες προσωπικού Ανώτερου Διευθυντή, Μεσοδιευθυντικού και Εξειδικευμένου Προσωπικού, για λόγους διοικητικής δομής/ στατιστικών.
  • Το Εξειδικευμένο Προσωπικό δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένα επαγγέλματα ή δεξιότητες.
  • Όλες οι εταιρείες δεσμεύονται να επενδύσουν το 30% του συνολικού προσωπικού τους σε Κύπριους/ πολίτες της ΕΕ, σε χρονικό διάστημα πέντε ετών. Σε πέντε χρόνια, δηλαδή μετά τις 2.1.2027, θα ελέγχεται η αναλογία για νέες προσλήψεις. Εάν μια εταιρεία δεν τηρεί την αναλογία 70:30, η υπόθεση θα αξιολογείται με βάση τα δικά της κριτήρια και θα τίθεται ενώπιον της διοίκησης.
(β) Ο χρόνος εξέτασης των αιτήσεων διαμονής και απασχόλησης ορίζεται στον ένα μήνα.

Κριτήρια εργοδότη - Ποιες εταιρείες θεωρούνται ξένων συμφερόντων
Επιχειρήσεις που δεν ήδη εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ξένων Εταιρειών του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, θα πρέπει πρώτα να εντάσσονται στη Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών (ΜΔΕ) που λειτουργεί στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.  Η ΜΔΕ θα ελέγχει κατά πόσο οι εταιρείες είναι επιλέξιμες και θα παραχωρεί γραπτή εγγραφή στο νέο Μητρώο. Η εγγραφή θα υποβάλλεται στο ΤΑΠΜ για σκοπούς έκδοσης των αδειών διαμονής.

Οι εταιρείες που είναι ήδη εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ξένων Εταιρειών του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης συνεχίζουν να ευεργετούνται από τη νέα στρατηγική, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις.

Οι εταιρείες θα πρέπει, επίσης, να πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στη Νομοθεσία για την ενιαία άδεια.

Κριτήρια υπηκόου τρίτης χώρας
Για την απασχόληση υπηκόου τρίτης χώρας σε εταιρεία ξένων συμφερόντων θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στη Νομοθεσία για την ενιαία άδεια καθώς και οι απαιτήσεις της Στρατηγικής. Σύμφωνα με τη Στρατηγική, οι απασχολούμενοι σε εταιρείες ξένων συμφερόντων χωρίζονται στις πιο κάτω κατηγορίες:

(α) Απασχόληση υψηλών απολαβών
  • Λήψη ελάχιστου μεικτού μηνιαίου μισθού ύψους €2500. Σημειώνεται πως υπήκοοι τρίτης χώρας που κατέχουν ήδη άδειες διαμονής και απασχόλησης στο μεσοδιευθυντικό επίπεδο (BCS Key Personnel) εταιρειών ξένων συμφερόντων, με μηνιαία μεικτή μισθοδοσία €2000 και άνω, θα εξακολουθούν, για τα επόμενα 5 έτη - μέχρι 31.12.2026,να ανανεώνουν την άδεια διαμονής τους στον ίδιο εργοδότη χωρίς αύξηση της μισθοδοσίας τους.
  • Κατοχή σχετικών ακαδημαϊκών προσόντων ή διετούς τουλάχιστον σχετικής πείρας με την υπό πλήρωση θέση.
  • Κατοχή συμβολαίου απασχόλησης διετούς τουλάχιστον διάρκειας. Έστω και αν η αίτηση υποβάλλεται για έκδοση πρώτης άδειας ενός έτους, το συμβόλαιο πρέπει να έχει διάρκεια και ανάλογη χαρτοσήμανση για 2 έτη.
(β) Απασχόληση στο υποστηρικτικό επίπεδο
Έλεγχος αγοράς εργασίας και εξασφάλιση σφραγισμένου συμβολαίου από το Τμήμα Εργασίας.