logo


Η απόκτηση της κυπριακής ιθαγένειας λόγω κυπριακής καταγωγής από άτομα που έχουν γεννηθεί πριν τις 16 Αυγούστου 1960, διέπεται από τον περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο.
 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης
Αίτηση για απόκτηση της κυπριακής ιθαγένειας λόγω κυπριακής καταγωγής από άτομα που έχουν γεννηθεί πριν τις 16 Αυγούστου 1960, μπορεί να υποβληθεί από άτομα που είναι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και των πρώην αποικιών του, κατάγονται εξ αρρενογονίας από την Κύπρο και διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό.

Υποβολή αιτήσεων
  • Τα σημεία υποβολής αιτήσεων μπορούν να εντοπισθούν εδώ.
  • Η αίτηση M71 θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα τα οποία καταγράφονται στην κατάσταση συνοδευτικών εγγράφων και τα οποία θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα και δεόντως πιστοποιημένα/ επικυρωμένα.
  • Επισημαίνεται ότι η αίτηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη ενώπιον Πρωτοκολλητή ή Προξενικού λειτουργού ή άλλου εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό προσώπου.
  • Για την υποβολή της αίτησης καταβάλλονται τα απαραίτητα σε κάθε περίπτωση τέλη όπως καταγράφονται πιο κάτω.
Τέλη και χαρτόσημα
  • Για την υποβολή της αίτησης καταβάλλεται τέλος ύψους €20.
  • Στην αίτηση επικολλάται χαρτόσημο αξίας €1,71.
Εξέταση αίτησης και επόμενες ενέργειες
  • Για αποφυγή αχρείαστων καθυστερήσεων στην εξέταση της αίτησης, θα πρέπει οι αιτήσεις να είναι πλήρως και ορθά συμπληρωμένες, να φέρουν τα απαραίτητα χαρτόσημα και να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έντυπα τα οποία θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα και δεόντως πιστοποιημένα/ επικυρωμένα.
  • Με την έγκριση της αίτησης εκδίδονται δύο πιστοποιητικά ιθαγένειας τα οποία στην συνέχεια πρέπει να υπογραφτούν από τον αιτητή ενώπιον προξενικού λειτουργού ή πρωτοκολλητή κυπριακού Δικαστηρίου και στο αντίγραφο να επικολληθεί ένα χαρτόσημο των €8,54. Το χαρτοσημασμένο  αντίγραφο επιστρέφεται στο Τμήμα το οποίο στην συνέχεια θα αποδώσει την κυπριακή ιθαγένεια στον αιτητή.
  • Μετά την απόκτηση της κυπριακής ιθαγένειας μπορεί να υποβοληθεί αίτηση για δελτίο ταυτότητας και διαβατήριο.
  • Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης αποστέλλεται επιστολή με τους λόγους απόρριψης.